загрузка...
загрузка...
На головну

Контрольна функція маркетингу

Виробничо-збутова функція маркетингу.

Функція планування.

Включає два етапи:

1) відповідними підрозділами підприємства розробляються плани товарної, цінової, збутової, комунікаційної і кадрової політики;

2) на основі цих планів формується програма маркетингу важливий документ, від успішної реалізації якого залежить ефективна діяльність підприємства в майбутньому.

Передбачає здійснення закладених в планах напрямків:

O Товарній політики (виробництво відповідного асортименту продукції, розробку нових товарів, здійснення післяпродажного обслуговування товару, оновлення обладнання і т. Д.).

O Ціновий політики (визначення рівня цін і їх динаміки в залежності від фаз життєвого циклу товару, встановлення співвідношення цін підприємства з цінами конкурентів на кожному сегменті ринку і т. Д.).

O Збутової політики (створення каналів збуту, визначення моменту виходу товару на ринок, забезпечення руху товару і т. Д.).

O Комунікаційної політики (здійснення заходів з просування товару на ринок: проведення рекламних компаній, надання посередникам і споживачам відповідних пільг і знижок, стимулювання власних працівників, що займаються збутом, участь у виставках і ярмарках і т. Д.).

O Кадрової політики (набір кадрів, навчання і перепідготовка персоналу, розробка системи мотивації працівників і т. Д.).

Здійснюється в процесі реалізації маркетингових програм, т. Е. На протязі всієї маркетингової роботи. Поточний контроль за здійснення запланованих маркетингових заходів дає можливість вносити необхідні поправки і корективи для досягнення посталенних цілей, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню результативності проведених заходів. Крім того, в процесі здійснення контрольної функції приймається рішення про те, який з варіантів розробленої програми маркетингу буде реалізовуватися.

Реалізація цих функцій створює умови для успішної господарської діяльності підприємств.

позначимо головні цілі маркетингової діяльності. Ф. Котлер так формулює головні цілі маркетингу;

- Досягнення максимально можливого високого споживання (створює умови для максимального зростання виробництва, зайнятості і багатства);

- Досягнення максимальної споживчої задоволеності (не кількість споживання; але складно визначити);

- Надання максимально широкого вибору (дати можливість знайти товари, що найповніше відповідають смаку споживача; зростання витрат: товари і послуги стануть дорожче - зниження масштабів споживання, більше часу і сил споживача на їх вивчення, марочне достаток - незначні відмінності товарів - уявний вибір, надлишок вибору - незручність покупця);

- Максимальне підвищення якості життя (1. якість, кількість, асортимент, доступність і вартість товару, 2. якість фізичного середовища, 3. якість культурного середовища. Засіб досягнення - застосування концепції соціально-етичного маркетингу).

Інакше кажучи, мова йде про орієнтацію на конкретний кінцевий і довготривалий результат підприємницької діяльності, активному пристосуванні до запитів покупців, як наявних, так і потенційних, з енергійним впливом на останніх в інтересах виробника товарів.

Аналітична функція. «-- попередня | наступна --» Маркетинг-мікс
загрузка...
© om.net.ua