загрузка...
загрузка...
На головну

Виробничо-збутова функція маркетингу

Функція планування.

Аналітична функція.

Основний зміст - в проведенні широкомасштабних маркетингових досліджень. Ці дослідження охоплюють три основні напрямки:

§ Комплексне дослідження ринку, яке включає аналіз сукупних характеристик ринку (в т. Ч. Дослідження і прогноз кон'юнктури), вивчення споживачів і проведення сегментації, аналіз споживчих властивостей товароа і уявлень покупців про нього, оцінку стратегічних позицій конкурентів.

§ Аналіз виробничо-збутових можливостей фірми - ревізія товарного асортименту, виробничих потужностей, системи матеріально-технічного постачання, науно-технічного і кадрового потенціалу підприємства, його фінансових можливостей, системи збуту і просування товару на ринок і т. Д. На основі отриманої інформації проводиться анализ - оцінка сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз.

§ Розробка маркетингових стратегій.

Аналітична функція маркетингу може бути реалізована тільки при наявності ефективної системи збору та обробки інформації. Зазвичай постійний нагляд за ринком доповнюється цілеспрямованими дослідженнями (наприклад, тисти по оцінці впливу реклами, пробні продажі і т. П.). Результатом реалізації аналітичної функції є формування цілей розвитку фірми на кожному ринку і стратегій їх досягнення.

Включає два етапи:

1) відповідними підрозділами підприємства розробляються плани товарної, цінової, збутової, комунікаційної і кадрової політики;

2) на основі цих планів формується програма маркетингу важливий документ, від успішної реалізації якого залежить ефективна діяльність підприємства в майбутньому.

Передбачає здійснення закладених в планах напрямків:

O Товарній політики (виробництво відповідного асортименту продукції, розробку нових товарів, здійснення післяпродажного обслуговування товару, оновлення обладнання і т. Д.).

O Ціновий політики (визначення рівня цін і їх динаміки в залежності від фаз життєвого циклу товару, встановлення співвідношення цін підприємства з цінами конкурентів на кожному сегменті ринку і т. Д.).

O Збутової політики (створення каналів збуту, визначення моменту виходу товару на ринок, забезпечення руху товару і т. Д.).

O Комунікаційної політики (здійснення заходів з просування товару на ринок: проведення рекламних компаній, надання посередникам і споживачам відповідних пільг і знижок, стимулювання власних працівників, що займаються збутом, участь у виставках і ярмарках і т. Д.).

O Кадрової політики (набір кадрів, навчання і перепідготовка персоналу, розробка системи мотивації працівників і т. Д.).

Принципи, завдання та функції маркетингу. «-- попередня | наступна --» Сучасні проблеми маркетингу в Україні
загрузка...
© om.net.ua