загрузка...
загрузка...
На головну

Принципи, завдання та функції маркетингу

Сучасні проблеми маркетингу в Україні

З огляду на, що з питань використання маркетингу немає єдиної точки зору, необхідно вивчити умови, необхідні для застосування маркетингу. Такими умовами є:

а) наявність рьнка покупця;

б) наявність конкуренції;

в) довгострокова мотивація підприємств;

г) свобода діяльності в зовнішньому середовищі, т. е. свобода вибору постачальників, і у внутрішньому середовищі;

д) свобода вкладення капіталу;

е) свобода розміщення робочої сили.

В даний час в Україні починають формуватися зазначені умови. Саме зараз доцільно впроваджувати в практику окремих злементи маркетингу.

Однак, існує ряд проблем, що ускладнюють застосування і використання маркетингу на вітчизняних підприємствах. До їх числа можна віднести наступні:

1. Подолання психологічного бар'єру недовіри з боку керівників господарських суб'єктів до необхідності і доцільності використання принципів і елементів комплексу маркетингу на підприємствах.

2. Організація маркетингу і його правове забезпечення. Необхідно створити служби маркетингу, розробити положення про зтой службі, визначити її статус, а також розробити функціональні обов'язки працівників. Маркетингова служба повинна стати координаційним центром діяльності підприємств і розробником рекомендацій щодо визначення стратегії ітактікі підприємства. Вона повинна спрямовувати та координувати всю діяльність підприємства.

3. Укомплектування служб маркетингу фахівцями, які повинні бути професіоналами і володіти теорією і практикою маркетингу, бути компетентними в управлінні, товароведении, комерційної діяльності, економіки, статистики, психології, соціології.

4. Інформаційне забезпечення. При орієнтації підприємства на маркетинг необхідно мати у своєму розпорядженні такою системою інформаційного забезпечення, яка дозволила б обгрунтувати будь-яке управлінське рішення і отримати достовірну інформацію про реакцію ринку на реалізацію прийнятого рішення.

При вирішенні указанньх проблем важливу роль відіграє вивчення теорії та методології маркетингу, а також підготовка фахівців нового профілю, які володіли б прийомами активної комерційної діяльності на ринку, методами системного ситуаційного вирішення проблем виробництва и реалізації товару, гнучкого пріспособлепія до змін на ринку.

Основоположні принципи маркетингу:

1) свобода вибору мети і стратегії функціонування і розвитку;

2) спрямованість на споживача;

3) націленість на кінцевий результат;

4) комплексний підхід до вирішення маркетингових проблем;

5) оптимальне поєднання централізації і децентралізації;

6) активна політика;

7) науковий підхід до вирішення маркетингових проблем;

8) гнучкість в досягненні поставлених цілей;

9) наявність відповідної інфраструктури та фахівців;

10) вартісної підхід.

Основні стратегічні завдання маркетингу складаються в:

§ розробці маркетингових стратегій;

§ визначенні та освоєнні цільових ринків;

§ створення і розвитку нових товарів, комунікаційних і розподільних систем;

§ розробці маркетингових програм;

§ формуванні запитів споживачів.

Основні тактічнскіе завдання маркетингу:

§ Встановлення величини попиту, місткості ринку.

§ Організація робіт зі створення нової продукції.

§ Планування та координація виробничо-збутової діяльності.

§ Організація і управління системами розподілу і збуту продукції.

§ Реалізація маркетингової політики продвижениятоваров на ринок.

§ Реалізація маркетингової цінової політики.

§ Здійснення заходів маркетингових комунікацій.

§ Контроль і аналіз маркетингової діяльності і т. П.

Функції маркетингу:

Тема 14. Планування, організація і контроль маркетингової діяльності «-- попередня | наступна --» Виробничо-збутова функція маркетингу.
загрузка...
© om.net.ua