загрузка...
загрузка...
На головну

Імітаційні методи і моделі

Класифікація моделей і процесів

Лекція 2 Основні поняття і принципи моделювання.

Модель повинна будуватися так, щоб вона найбільш повно відтворювала ті якості об'єкта, які необхідно вивчити відповідно до поставленої мети. У всіх відношеннях модель повинна бути простіше об'єкта і зручніше його для вивчення. Таким чином, для одного і того ж об'єкта можуть існувати різні моделі, класи моделей, які відповідають різним цілям його вивчення.

Необхідною умовою моделювання є подібність об'єкта і його моделі.

Побудовані моделі необхідно дослідити і вирішити.

Оптимальними називаються рішення, за тими чи іншими ознаками кращі перед іншими. Іноді в результаті дослідження можна вказати одне єдине строго оптимальне рішення, але набагато частіше простіше виділити область практично рівноцінних оптимальних рішень, в межах якої може бути зроблений вибір. Параметри, сукупність яких утворює рішення, називається елементами рішення.

Як елементи рішення можуть фігурувати різні числа, вектори, функції, різні ознаки і т. Д.

На сьогоднішній день ще не існує загальноприйнята точка зору на класифікацію абстрактних моделей. Але можна класифікувати їх так:

- Область використання;

- Облік в моделі реального фактора;

- Галузь знань;

- Спосіб подання моделей.

Класифікація моделей по області використання:

- Навчальні моделі;

- Досвідчені моделі;

- Науково - технічні моделі;

- Ігрові моделі;

- Імітаційні моделі.

Класифікація з урахуванням фактору часу та області використання:

- Статичні моделі;

- Динамічні моделі.

Класифікація за способом подання:

- Матеріальні моделі;

- Інформаційні моделі:

1) знакові,

2) комп'ютерні,

3) некомп'ютерні,

4) вербальні.

Класифікація моделей за формою подання:

- Геометричні;

- Словесні;

- Математичні;

- Структурні;

- Логічні;

- Спеціальні;

- Комп'ютерні та некомп'ютерні.

Прогнозування розвитку технічних несправностей

Прогнозування: сутність, функції

Прогнозування розвитку технічних несправностей

1. Прогнозування: сутність, функції

Прогнозування є виявлення і передбачення об'єктивних тенденцій розвитку або результату конкретного процесу (явища), факту технічну несправність на основі певних даних, науково обґрунтованих припущень, заснованих на системі причинно - наслідкових зв'язків і закономірностей.

Прогнозування виконує наступні функції:

- Кількісний і якісний аналіз наявних технічних несправностей

- Розподіл усіх, альтернативне передбачення майбутнього розвитку процесів або виникнення поломки та інших негативних наслідків

- Оцінка можливостей і наслідків активного впливу на передбачувані процеси і тенденції

Характерні риси:

1. Максимально адекватне відображення процесів, що протікають на моделі

2. А ось варіативність, альтернативність, як на стадії кінцевого результату, так і на стадії розробки

Лекція 1. Основи моделювання. Види моделей. «-- попередня | наступна --» Етап 1. Постановка завдання.
загрузка...
© om.net.ua