загрузка...
загрузка...
На головну

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів є

Область, об'єкти, види професійної діяльності економістів

Область професійної діяльності бакалаврів включає:

1. економічні, фінансові, маркетингові, виробничо-економічні та аналітичні служби організацій різних галузей, сфер і форм власності,

2. фінансові, кредитні та страхові установи,

3. органи державної і муніципальної влади,

4. академічні та відомчі науково-дослідні організації,

5. загальноосвітні установи, освітні установи початкового професійного, середнього професійного, вищого професійного і додаткової професійної освіти.

поведінку господарюючих агентів, їх витрати і результати, що функціонують ринки, фінансові та інформаційні потоки, виробничі процеси.

Бакалавр за напрямом підготовки 080100.62 Економіка готується до наступних видів професійної діяльності:

1. розрахунково-економічна;

2. аналітична, науково-дослідницька;

3. організаційно-управлінська;

4. педагогічна.

Конкретні види професійної діяльності, до яких в основному готується бакалавр, визначаються вищим навчальним закладом спільно з учнями, науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та об'єднаннями роботодавців.

Бакалавр за напрямом підготовки 080100.62 Економіка повинен вирішувати такі професійні завдання відповідно до видів професійної діяльності:

1. розрахунково-економічна діяльність:

- Підготовка вихідних даних для проведення розрахунків економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;

- Проведення розрахунків економічних і соціально-економічних показників на основі типових методик з урахуванням діючої нормативно-правової бази;

- Розробка економічних розділів планів підприємств різних форм власності, організацій, відомств;

2. аналітична, науково-дослідницька діяльність:

- Пошук інформації по одержаному завданням, збір і аналіз даних, необхідних для проведення конкретних економічних розрахунків;

- Обробка масивів економічних даних відповідно до поставленим завданням, аналіз, оцінка, інтерпретація отриманих результатів та обгрунтування висновків;

- Побудова стандартних теоретичних і економетричних моделей досліджуваних процесів, явищ і об'єктів, що відносяться до області професійної діяльності, аналіз і інтерпретація отриманих результатів;

- Аналіз і інтерпретація показників, що характеризують соціально-економічні процеси і явища на мікро- і макро- рівні як в Росії, так і за кордоном;

- Підготовка інформаційних оглядів, аналітичних звітів;

- Проведення статистичних обстежень, опитувань, анкетування і первинна обробка їх результатів;

- Участь в розробці проектних рішень в області професійної діяльності, підготовці пропозицій і заходів щодо реалізації розроблених проектів і програм;

3. організаційно-управлінська діяльність

- Участь в розробці варіантів управлінських рішень, обґрунтуванні їх вибору на основі критеріїв соціально-економічної ефективності з урахуванням ризиків і можливих соціально-економічних наслідків прийнятих рішень;

- Організація виконання дорученого етапу роботи;

- Оперативне управління малими колективами і групами, сформованими для реалізації конкретного економічного проекту;

- Участь в підготовці і прийнятті рішень з питань організації управління і вдосконалення діяльності економічних служб і підрозділів підприємств різних форм власності, організацій, відомств з урахуванням правових, адміністративних та інших обмежень;

4. педагогічна діяльність

- Викладання економічних дисциплін в загальноосвітніх установах, освітніх установах початкової професійної, середньої професійної, вищої професійної та додаткової професійної освіти.[1] Сучасний економічний словник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economic-enc.net/word/ekonomika-6099.html (дата звернення 09.12.2011)

Нормативне регулювання підготовки бакалаврів за напрямом Економіка «-- попередня | наступна --» визначення соціолінгвістики
загрузка...
© om.net.ua