загрузка...
загрузка...
На головну

зовнішня інформація

аналіз звітів

Анкетні опитування та огляди

 звіт  об'єкт вивчення
 Про безпеку і здоров'я персоналу  Вивчаються відмінності до і після реалізації програм управління персоналом
 Про скарги працівників  Вивчається сутність і причини невдоволення.
 Чи є в трудовій угоді пункти, неясні профспілці або посадовим особам управління?
 система винагороди  Чи відповідає рівень зарплати умов ринку праці?
 Чи зрозумілий працівникам принцип додаткових виплат і пільг?
 Чи відповідає система премій і пакет додаткових пільг місцевих умов і конкурентам?
 Права людини  Чи відповідає управління фірмою вимогам законодавства?
 чи є план коригувальних дій у разі невідповідності вимогам законодавства?
 Чи є прогрес у галузі наближення до вимог законодавства?
 Дотримання законодавства в області праці молоді, жінок, інвалідів.
 Кадрова політика і програми  Чи досягає кожна програма заявлених цілей?
 Чи дотримуються програмами і кадровій політиці фахівці служби управління персоналом і лінійні руководітелі7
 рівень конфліктності  Скоротилося число конфліктних ситуацій, завдяки навчанню, преміювання або іншим соціальним програмам?
 Плинність (абсентеїзм)  Чи є в цьому питанні явні причини або тенденції? Чи пов'язані вони з віком? Полом?
 Як ці дані можна порівняти з такими у інших роботодавців?
 Підвищення кваліфікації  Покращують орієнтація або програми навчання виконання роботи?
 Просування по службі  Який відсоток робочих місць заповнений з внутрішнього ринку праці?
 Наскільки добре виповнюється програма внутрішнього просування?
 Показую результати просування дійсно ефективний результат?
 Підбір персоналу  Чи залежить якість роботи новачків від джерела вербування?
 Чи є витрати на вербування і відбір персоналу можна порівняти з такими інших фірм7
 облік працівників  Чи міститься картотека працівників в належному порядку?
 Чи містять звіти кадрової служби точну, сучасну та корисну інформацію?
 Розумний чи кар'єрне зростання для даного працівника?
 Чи є даний працівник джерелом порушення дисципліни або міжособистісних проблем?
 спеціальні програми  Досягають чи спеціальні програми в галузі управління персоналом бажаних результатів?

Для цього використовуються офіційні статистичні матеріали:

- Статистика економічної активності населення, обстеження населення з проблем зайнятості;

- Статистика чисельності, заробітної плати, умов праці працівників (дані підприємств і організацій);

- Розрахунки балансу трудових ресурсів;

- Розрахунки узагальнюючих показників на основі інтеграції даних з різних джерел.

5. Експерименти в області управління персоналом.

Ідеальний проект дослідження - "польовий" експеримент, що дозволяє службі управління персоналом порівнювати експериментальну і контрольну групи в реальних умовах.

Наприклад, СУП може здійснити програму навчання техніці безпеки половини менеджерів фірми. Ця половина - експериментальна група. Група контролю - менеджери, які навчаються. Потім порівнюються наступні звіти з безпеки обох груп через кілька місяців після закінчення навчання. Якщо експериментальна група має значно більш низьке число нещасних випадків, це свідчить, що програма навчання безпеки була ефективною.

Експериментування пов'язано з деякими перешкодами. Багато менеджерів відмовляються експериментувати з окремими робочими через моральних проблем і потенційної незадоволеності серед тих, хто не був відібраний для експерименту. Залучені ж можуть відчувати, що ними маніпулюють.

аудит персоналу «-- попередня | наступна --» Моральна мотивація персоналу
загрузка...
© om.net.ua