загрузка...
загрузка...
На головну

Приклади розрахунку показників ефективності праці

Приклад 7.2. Розрахувати продуктивність праці і трудомісткість 1 млн. Приведених тонно-км, якщо контингент залізничників, зайнятих на перевезеннях, становить 2,2 млн. Чол.

 показники  роки
 *** 1  *** 2  *** 3
 1. Вантажообіг, млрд. Т-км  2494,7  3439,9  3719,0
 2. Пасажирооборот, млрд. Пас-км  265,5  332,1  374,0
 3. Наведена продукція, млрд. Прив. т-км  3025,7  4104,1  4467,0
 4. Продуктивність праці, тис. Т-км \ чол.  1375,3  1865,5  2030,5
 5. Трудомісткість, чол. годину / тис. км.  1,47  1,09  1,0

* Приклад 7.3.Як зміниться продуктивність праці, якщо планується вантажообіг збільшити на 22%, пасажирооборот - на 17%, а чисельність експлуатаційних працівників скоротити на 2,5% (по відношенню до року 3)?

Рішення:

Приклад 15.4. Визначити продуктивність праці на деповському ремонті і трудомісткість ремонту одного наведеного вагона. Обліковий контингент працюючих 120 чоловік. Річний фонд робочого часу одного працівника 2030 годин.

 Тип вагона  Річна програма ремонту, вагонів  Перекладні коефіцієнти трудомісткості ремонту
 Піввагон 4-вісний
 Напіввагон 8-вісний
 Платформа 4-вісна з металевими бортами  0,9
 Те ж саме з пошкодженими бортами  1,2

1. Річна програма ремонту

прив. ваг.

2. Продуктивність праці

ваг. / чол.

3. Трудомісткість ремонту

чол. годину / вагон

Приклад 7.5. Річна програма деповського ремонту 6000 наведених вагонів; контингент на ремонті 150 чол .; з них 60% залежить від обсягу роботи. Як зміниться продуктивність праці, якщо кількість відремонтованих вагонів збільшиться на 10%?

ваг. / чол.

ваг. / чол.

Продуктивність праці збільшилася на 3,75%.

* Приклад 7.6. Як зміниться продуктивність праці, якщо обсяг перевезень збільшиться на 15%? Питома вага залежить контингенту становить 86,5%.

Рішення:

ПТ збільшиться на 1,79%

Приклад 7.7. Розрахувати зміну продуктивності праці в локомотив-ном депо, якщо в депо 3 ділянки.

 показник  ділянка
 1 Контингент, людина
 2 Приріст продуктивності праці,%

1. Загальна чисельність працівників депо

людина

2. Середній приріст продуктивності праці в депо

* Приклад 15.8. Як зміниться продуктивність праці цеху підприємства, якщо продуктивність праці одного з п'яти бригад збільшиться на 4,8%? Питома вага чисельності бригади в загальній чисельності працівників цеху становить 22%.

Рішення: IПТ = 4,8 * 0,22 = 1,056%

Приклад 7.9. У звітному році обсяг продукції підприємства залишив 66,4 млн. Грн, а чисельність працюючих - 5000 чоловік. Через чотири роки планується довести обсяг продукції до 82,8 млн. Грн., А чисельність працюючих - до 4880 чол. Визначити середньорічний приріст продуктивності праці.

66,4 ? 5000 = 13280 грн

 82,8 ? 4880 = 16967 грн

16967 ? 13280 = 1,2776

27,76%

Середньорічний індекс зростання продуктивності праці:

%

Приклад 7.10.На підприємстві приріст годинниковий вироблення склав 7%. Визначити зміну денної та річного виробітку, якщо середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 до 7,9 год., А число відпрацьованих днів на рік - з 230 до 235.

вироблення денна

Індекс тривалості робочого дня

7,9 ? 7,8 = 1,01282

1,07 * 1,01282 = 1,0837

денна вироблення збільшується на 8,37%.

вироблення річна

Індекс відпрацьованих днів

235 ? 230 = 1,02174

1,07 * 1,01282 * 1,02174 = 1,1073

Річне виробництво збільшиться на 10,7%.

приклад 7.11. Визначити співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання заробітної плати.

 показник  роки
 1 Темпи зростання продуктивності праці,%  78,4  98,1  102,4  102,4  100,0
 2 Темпи зростання годинної тарифної ставки,%  102,3  107,3  105,6  101,0  100,0
 3 Коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці темпів зростання годинної тарифної ставки  0,766  0,914  0,969  1,014  1,000
 4 Співвідношення між приростом годинної тарифної ставки і приростом продуктивності праці  1,305  1,094  1,031  0,986  1,000

Продуктивність праці повинна випереджати зростання заробітної плати, що є умовою збільшення додаткового продукту і на цій основі - збільшення доходів підприємства.

приклад 7.12. Визначити вплив на обсяг виробництва наступних факторів

 показник  план  факт  + .-  Виконання плану, %
 Обсяг продукції, тис. Грн Q  2803,80  3155,20  +351,40  112,53
 Середньооблікова чисельність працівників, чол. Ч  +100  111,11
 Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік Д  -11  96,35
 Середня кількість годин, відпрацьованих одним працівником за день Т  6,9  6,8  - 0,1  98,55
 Середня продуктивність за один відпрацьований людино-годину, грн В  1,5  1,6  +0,1  106,67

Проаналізуємо зміну узагальнюючого показника Q під впливом факторів:

- Середньооблікова чисельність працівників

або 111,1%

- Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником

або 96,35%

- Середня кількість годин, відпрацьованих одним працівником у день

або 98,55%

- Середня продуктивність за один людино-годину

або 106,7%

Зміна обсягу випущеної продукції

або 112,53%.

Шляхи підвищення ефективності праці:

1. Інтелектуалізація праці (використання досягнень науки)

2. Технічне удосконалення процесу праці (скорочення ручної праці)

3. Моральне і матеріальне стимулювання ефективності праці

4. Інвестиції в освіту, підвищення кваліфікації і т. П.

У країнах Західної Європи в даний час підписуються технологічні угоди, Які знайшли найбільше розширення в скандинавських країнах. Мета цих угод, з одного боку - підвищення ефективності праці, а з іншого - пом'якшення негативних наслідків впровадження мікроелектронної техніки і комп'ютеризації. Галузеві технологічні угоди передбачають консультації з профспілками з питань впровадження мікроелектроніки, перепідготовки працівників, професійно - кваліфікаційний рівень яких не відповідає техніці.

Підвищенню ефективності праці сприяє розробка посадових інструкцій. Посадові інструкції дозволяють вирішити ряд важливих проблем:

- Виділити коло питань, за які працівник несе особисту відповідальність;

- Чітко сформулювати вимоги до знань і вмінню працівників визначити критерії ефективності їх роботи, що дозволяє проводити ефективну політику підбору кадрів, юридично чітко вирішити проблему відносин між найманим працівником і роботодавцем, обґрунтувати розмір заробітної плати;

- Сформувати у керівника враження про фактичне організаційній структурі підприємства, виявити «вузькі місця».

Оцінка результатів праці персоналу організації «-- попередня | наступна --» аудит персоналу
загрузка...
© om.net.ua