загрузка...
загрузка...
На головну

Оцінка результатів праці персоналу організації

Оцінка результатів праці персоналу здійснюється за переліком основних показників ефективності праці:

1. Продуктивність праці (Продуктивність праці). Продуктивність праці може вимірюватися натуральними показниками (фізичні одиниці), умовно-натуральними показниками (наведені фізичні одиниці), трудовими показниками (нормо-години трудового процесу), вартісними показниками (грошові одиниці).

Q - обсяг продукції

Т - затрати праці (людино-години)

Ч - чисельність працівників

Підвищення продуктивності праці може мати місце при дотриманні однієї з умов:

- Продукція зростає, витрати зменшуються;

- Продукція зростає витрати залишаються незмінними;

- Продукція зростає, витрати теж зростають, але більш низькими темпами;

- Продукція залишається незмінною, але витрати скорочуються;

- Продукція скорочується, витрати теж скорочуються, але більш швидкими темпами.

2. Трудомісткість робіт

3. Рентабельність витрат на оплату праці

Д - додаткова вартість від діяльності персоналу

z - зарплата персоналу

4. Доля зарплати в структурі ціни (Мікрорівень)

частка зарплати у ВВП (макрорівень)

5. Прибутковість праці: ,

де П - прибуток підприємства за звітний період;

Ч -спісочная чисельність працівників

6. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання заробітної плати

,

де Iпт - індекс продуктивності праці; Ізп - індекс заробітної плати

7. Якість продукції

У перерахунку на один долар США заробітної плати середньостатистичний працівник в Україні виробляє продукції в 2-3 рази більше, в порівнянні з працівником США та інших розвинених країн Заходу.

Організація проведення атестації персоналу «-- попередня | наступна --» Приклади розрахунку показників ефективності праці
загрузка...
© om.net.ua