загрузка...
загрузка...
На головну

Російська революція 1905-1907 рр. 33

Зовнішня політика Росії в 19 столітті. 24

Громадський рух в 19 столітті. 15

Розвиток капіталізму в Росії в другій половині 19 століття. 12

Криза і розкладання феодально-кріпосницького ладу. 7

зміст

анотація

В історії вітчизняної вищої школи історична освіта молоді завжди займало важливе місце. В умовах сьогоднішнього дня особливо різко зростає роль і значення історичних знань. Історія - це не тільки розповідь про минуле, а й реальна сьогоднішня дійсність. Сторінки вітчизняної історії часто суперечливі, трагічні, насичені боротьбою, успіхами і невдачами. Про це ж свідчать драматичні події, пов'язані з подоланням кризових явищ, перебудовою в країні, загостренням політичної боротьби в кінці 1980-90-х роки, розпадом багатонаціональної радянської держави, зміною соціально-економічної та політичної системи, переходом до ринкової економіки. Тому вивчення і знання подій вітчизняної історії дає можливість правильно осмислити не тільки минуле, а й об'єктивно оцінити сучасні процеси, що відбуваються в суспільстві.

У підготовленій кафедрою історії Вітчизни посібнику для студентів заочної форми навчання дається короткий виклад історії Росії з початку XIX століття до наших днів.

укладачі:

Алієв А. І. - Д. І. н., зав. кафедрою історії Вітчизни ДДТУ

Алієва А. Х. -к. і. н., доцент кафедри

рецензенти:

Вагабов М. В. - Д. І. н., зав. кафедрою історії Вітчизни ДСХА

Сафаралиев М. С. - К. І. н., доцент кафедри

Друкується за постановою вченої ради ДДТУ

1.1. Соціально-економічний і політичний розвиток

Росії в першій половині 19 століття. 7

1.2. Скасування кріпацтва. Значення селянської реформи. 7

1.3. Буржуазні реформи 1860-1870-х років

сутність і значення. Контрреформи 1880-1890-х років. 9

2.1. Особливості розвитку капіталізму в Росії

в пореформений період. 12

2.2. Основні напрями торговельно-промислової

і аграрної політики самодержавства в кінці 19-початку 20 ст.

Реформи С. Ю. Вітте і П. А. Столипіна. 13

3.1. Основні напрямки суспільно-політичної думки

в Росії в першій половині 19 століття. 15

3.2. Революційно - демократичний рух в

40-80-і роки 19 століття. Народництво. 21

3.3. Робітничий рух в Росії. Освіта РСДРП. 23

4.1. Основні напрямки зовнішньої політики

Росії в першій половині XIX ст. Вітчизняна війна 1812 р 25

4.2. Східний питання і його місце в зовнішньополітичній

діяльності Російської держави в 19 ст. 29

4.3. Зовнішня політика Росії в кінці 19 - початку 20 ст.

Російсько-японська війна 1904-1905 рр. 32

5.1. Соціально - економічне та політичне становище

Росії на початку XX століття. 34

5.2. Причини, своєрідність і основні етапи

революції 1905 - 1907 рр. 38

5.3. Політичні партії та їх ставлення до революції. 42

5.4. Підсумки революції. Вплив революції на зміну

політичної системи країни. 44

Середні показники викидів і скидів для АЕС з ВВЕР-1000. «-- попередня | наступна --» Радянська країна в 1965-1984 рр. 102
загрузка...
© om.net.ua