загрузка...
загрузка...
На головну

Застарілі слова В РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Мова знаходиться в постійному русі, розвитку: щось в ньому народжується і закріплюється, а щось застаріває і забувається. В першу чергу на всі зміни в суспільстві реагує лексика: назви предметів, явищ, які не отримують більше застосування в житті суспільства, поступово забуваються.

У кожен період розвитку мови в ньому є слова, що вийшли з повсякденного вжитку і тому отримали архаїчну забарвлення. Такі слова наводяться в тлумачних словниках з позначкою устар. Деякі з них застаріли дуже давно і усвідомлюються як приналежність давньоруської мови, інші ж застарівають у нас на очах. До таких слів не завжди є відповідні позначки в тлумачних словниках, оскільки процес архаїзації того чи іншого слова може бути ще не завершений.

У розряд застарілих слів входять різноманітні лексичні групи. Тут можуть бути і слова, зовсім невідомі більшості носіїв мови (пор .: ряхая - красива (звідси нечупара), і слова, широко зустрічаються в літературі XIX в. (Особливо, треба); слова, народжені вже після революції, але вийшли з ужитку до нашого часу (Совнархоз, червоноармієць, начдив).

За своїм походженням застаріла лексика також строката: в її складі чимало споконвічно російських слів (Л'зя, щоб, оно), старославянизмов (Глас, брег, цілувати), запозичення з інших мов (вояж - Подорож, політес - Ввічливість).

Відомі випадки відродження застарілих слів, повернення їх до складу активної лексики. Так, в сучасній російській мові використовуються іменники солдат, офіцер, міністр і ряд інших, які після революції архаізовалісь, поступившись місцем іншим (Червоноармієць, начдив, нарком). У період культу особи Сталіна зі складу пасивної лексики було вилучено слово вождь, яке ще в пушкінську епоху сприймалося як застаріле і наводилося в словниках того часу з відповідною стилістичною позначкою.

У складі застарілих слів в особливу групу виділяються історизм - Назви зниклих предметів, явищ, понять, наприклад: Митник, оброк, городовий, гусар і т.п.

Серед інших застарілих слів історизм виділяються тим, що не мають синонімів у сучасній російській мові, тому що застаріли самі реалії, для яких ці слова служили найменуваннями.

Від историзмов слід відрізняти архаїзми - Назви існуючих речей і явищ, з якихось причин витіснення іншими словами, наприклад: вседневно - Завжди, комедіант - Актор, треба - Треба, глаголити - Говорити, відати - Знати. Головним їх відмінністю від историзмов є наявність синонімів, позбавлених відтінку архаїчності, які замінили їх в сучасній мові.

Лексика загальновживана і лексика обмеженою сфери вживання. Діалектні слова. Професійні слова. «-- попередня | наступна --» Фразеологія.
загрузка...
© om.net.ua