загрузка...
загрузка...
На головну

Типи контрольних карт

Будь-виробничий процес відчуває велике число випадкових впливів. При організації виробничого процесу виникає завдання установки меж зміни характеристик виробів, в рамках яких вироблена продукція відповідає своєму призначенню. Існує два "ворога" якості продукції: перший, відхилення характеристик від планових величин, друге, занадто великий їх розкид, які вдається відбити на контрольних картах. Графічне представлення контрольної карти - ускладнений лінійний графік центральною лінією (ЦЛ) і лініями, що визначають нижній (Lower Control Level) і верхній (Upper Control Level) контрольний межі. Нижній контрольний межа (НКП) - відповідає мінімальному, верхній контрольний межа (ВКП) - максимального допустимого значення контрольованого параметра. Кордонами НКП і ВКП встановлюється допустимий діапазон розкиду показників якості в ході виробничих процесів і в готовій продукції. Приймається гіпотеза, що в межах контрольних меж зміна параметра носить випадковий характер і не потрібно регулювання. Якщо значення показника якості виходить за межі контрольних меж, то це означає порушення стабільності процесу і якості продукції і вимагає проведення аналізу причин ситуації і прийняття відповідних заходів.

В даний час існує близько 100 видів контрольних карт. Класифікація найбільш поширених контрольних карт надаються на рис. 13.6.

Основними ознаками класифікації контрольних карт є:

1) вид оцінки - кількісна по вимірюваним показниками і якісна за альтернативною ознакою, т. Е. «Годен- не придатний», «є дефект - немає дефекту»;

2) вид статистичного показника;

3) задана ймовірність появи несприятливих подій, наприклад, вихід дефектної продукції більше 5% або менше 5% та інші межі.

У практиці контролю якості продукції найбільшого поширення набули наведені на рис. 13.6 десять типів контрольних карт.

 np- карта
 Типи контрольних карт
 кількісний ознака
 альтернативний ознака
 Карта розмаху
 Карта поєднана
 Карта розташування
 Карта числа невідповідності
 Карта частки невідповідності
 (- S) - карта
 (-R) - Карта
 S- карта
 Х - карта
 R-карта
 З-карта
 р-карта
 U - карта
 - карта


Мал. 13.6. Типи основних контрольних карт

Умови застосування контрольних карт, індекси яких представлені на рис. 13.5, такі.

1. контрольна Х - Карта служить для відображення характеру зміни одиничного показника якості Xi , I = 1, ..., N.

2. Контрольна - карта служить для відображення характеру зміни середнього значення показника якості за вибіркою i, i = 1, ..., N.

3. контрольна R-карта служить для відображення характеру зміни розмаху Ri показника якості Xij. за вибіркою i, i = 1, ..., N.

4. Контрольна S-карта служить для відображення характеру зміни середньоквадратичного значення Si показника якості Xij. за вибіркою i, i = 1, ..., N.

5. Контрольна (-R) - карта і (-S) - карта спільне подання двох відповідних карт, які доповнюють один одного (рис.8.2).

6. Контрольна С-карта служить для відображення зміни числа дефектів Ci за вибіркою (партіям) i, i = 1, ..., N за умови рівності вибірок і пуассоновском розподілі оцінюваної змінної величини.

7. Контрольна U-карта служить для відображення зміни середнього числа дефектів, що припадають на одиницю продукції по вибірці (партії) i, i = 1, ..., N за умови нерівності обсягу вибірок і якщо частка дефектів, не перевищує порогу в 5%, а розподіл вимірюваної змінної підкоряється закону Пуассона.

8. Контрольна np -карта служить для відображення зміни числа дефектів npi, В вибірці (партії) i, i = 1, ..., N, за умови рівності обсягу вибірок, великій кількості дефектів (вихід дефектної продукції більше 5%) і біноміальний розподіл змінної величини.

9. Контрольна р - Карта служить для відображення зміни частки дефектів рi у вибірці (партії) i, i = 1, ..., N за умови нерівного обсягу вибірок. Для вибірок з великою часткою дефектів для обробки даних використовується аналітичний апарат біноміального розподілу, з малою часткою дефектів - розподілу Пуассона.

Елементарні методи статистичного контролю якості «-- попередня | наступна --» Техніка побудови контрольних карт
загрузка...
© om.net.ua