загрузка...
загрузка...
На головну

Випробування продукції і процесів

випробування - це експериментальне визначення кількісних і якісних характеристик шляхом впливу на об'єкт різними засобами на підставі спеціальних методів і методик випробувань. Випробування проводяться на стадіях розробки та виготовлення продукції, прийому готової продукції, а також надходження вхідних ресурсів. Види випробувань систематизовані державними стандартами (ГОСТ 16504-81) за такими основними ознаками (табл. 12. 1).

Таблиця 12.1. Систематизація видів випробувань

 Ознака виду випробувань  вид випробувань
 призначення випробувань  Дослідницькі, контрольні, порівняльні та визначальні
 Рівень проведення випробувань  Державні, міжвідомчі, відомчі
 Етапи розробки продукції  Доводочні, попередні, приймальні
 Випробування готової продукції  Кваліфікаційні, представницькими, приймально-здавальні, періодичні, інспекційні, типові, атестаційні, сертифікаційні
 Умова і місце проведення випробувань  Лабораторні, стендові, полігонні випробування з використанням моделей, експлуатаційні
 тривалість випробувань  Нормальні, прискорені і скорочені
 вид впливу  Механічні, кліматичні, термічні, радіаційні, електричні, електромагнітні, магнітні, хімічні, біологічні
 результат впливу  Неруйнівні і руйнують випробування, випробування на стійкість, міцність і стійкість
 Обумовлені характеристики об'єкта  Функціональні, на надійність і безпеку, на транспортабельність, граничні і технологічні

Базові поняття, що характеризують процес випробування продукції наступні.

Зразок для випробувань - продукція або її частина, або проба.

Досвідчений зразок - Зразок продукції, виготовленої з знову розробленої документації для перевірки шляхом випробувань відповідності його заданим технічним вимогам з метою прийняття рішень про можливість поставки на виробництво і використання його за призначенням.

Модель для випробувань - виріб, процес, математична модель, що знаходяться в певній відповідності з об'єктом випробувань і здатні заміщати їх при випробуванні.

Метод випробувань - правила застосування принципів і засобів випробування.

Програма випробувань - організаційно-методичний документ, обов'язковий до виконання, встановлює об'єкт і цілі випробувань, види, послідовність і обсяг проведених експериментів, терміни проведення та відповідальність за забезпечення та проведення випробувань.

Методика випробувань - організаційно-методичний документ, обов'язковий для виконання, що включає метод, засоби і умови випробувань, відбір проб, алгоритм виконання операцій по визначенню однієї або декількох характеристик продукції, форми представлення даних і оцінювання точності і достовірності результатів.

Засіб випробувань - технічний пристрій, речовина або матеріал для проведення випробувань.

Атестація випробувального устаткування - визначення нормованих точностних характеристик випробувального обладнання.

Протокол випробувань - документ, що містить необхідні відомості про об'єкт випробувань, що застосовуються методи, засоби та умови випробувань, а також результати випробувань, висновок за результатами випробувань.

Методи отримання інформації для оцінки якості продукції «-- попередня | наступна --» Питання для контролю знань
загрузка...
© om.net.ua