загрузка...
загрузка...
На головну

Методи отримання інформації для оцінки якості продукції

Однією з основних завдань контролю є отримання інформації про якість продукції і процесів. Методи отримання кількісних і якісних характеристик про якість продукції підрозділяються [15, 17] як вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий і візуальний, технічний огляд.

вимірювальний метод заснований на інформації, одержуваної при використанні технічних засобів вимірювання та випробувань. Вимірювальним методом визначається більшість показників якості. Наприклад, маса корисних і шкідливих компонентів в продукції, розміри виробів, властивості міцності та ін.

реєстраційний метод заснований на використанні інформації, одержуваної фіксуванням значень контрольованих параметрів продукції або процесів, а також шляхом підрахунку певних подій, що відбулися в процесі випробувань і функціонування об'єкта. Цим методом визначається, наприклад, число відмов при експлуатації виробу, інтенсивність відмов і відновлень обладнання та ін.

розрахунковий метод характерний тим, що він заснований на використанні теоретичних або емпіричних залежностей для визначення чисельних значень показників якості, а також для визначення відносних величин, наприклад, вміст хімічних компонентів у відсотках. Розрахунковий метод використовується для визначення комплексних показників, таких як коефіцієнт готовності обладнання, продуктивність, трудомісткість, металоємність, енергоємність і ін.

органолептичний метод полягає у використанні інформації, одержуваної в результаті аналізу відчуттів і сприйняття органами почуттів людини: зору, слуху, нюху, больових відчуттів, дотику і смаку. Очевидно, що точність і достовірність значень показників якості при цьому методі залежить від здібностей, кваліфікації і навичок осіб, що визначають відповідні параметри характерного властивості продукції. При цьому методі не виключається використання технічних засобів, що підвищують які дозволяють здібності органів почуттів людини. Органолептичним методом визначають в основному ергономічні та естетичні показники і показники харчової продукції.

експертний метод (Або метод експертних оцінок) базується на гіпотезі, що, використовуючи думки одного (індивідуальні оцінки) або декількох (колективні оцінки) фахівців-експертів, вдається створити образ об'єкта (продукції) близький до реального. Експертний метод використовується тільки в тих випадках, коли ті чи інші показники якості не можуть бути визначені іншими більш об'єктивними методами. У практиці експертної оцінки використовуються традиційні методи - «метод комісії» і його модифікація.

Технічний огляд - Це отримання інформації, в основному, за допомогою органів почуттів і, в разі необхідності, засобів контролю, номенклатура яких встановлена відповідною документацією.

Петля контролю якості продукції «-- попередня | наступна --» Випробування продукції і процесів
загрузка...
© om.net.ua