загрузка...
загрузка...
На головну

Оперативне управління процесами ЖЦП

Вимоги до процесів ЖЦП підлягають документуванню та підтвердженню на відповідність їх регламенту і стандартам. Забезпечення якості передбачає виконання превентивних, або попереджають, і перевірочних заходів по процесам ЖЦП і заходів щодо усунення дефектів або невідповідностей в характеристиках продукції. Призначення заходів полягає в наступному.

Забезпечення якості продукції по процесам

її життєвого циклу

Забезпечення якості - ця діяльність, що включає всі плановані і систематичні здійснювані заходи в рамках системи якості, необхідні для створення впевненості в тому, що вимоги до якості будуть виконані. Для упорядкування вимог щодо забезпечення якості продукції, вони згруповані в залежності від виду процесу ЖЦП в порядку, даному в табл. 11.1.

Таблиця 11.1.Вимоги для забезпечення якості продукції по комплексам

процесів ЖЦП (ГОСТ Р ІСО 9004-2001)

 Відносини із зацікавленими сторонами  Проектування і розробка  Забезпечення матеріальними ресурсами  Виробництво та обслуговування
 а) визначення потреби і ринкового попиту; б) визначення вимог щодо продукції і до упаковки; б) аналіз та інформованість організації про вимоги; в) розробка заходів по підтримання зв'язків зі споживачами  а) планування, проектування і розробка; б) визначення вхідних даних в) встановлення вихідних даних г) аналіз проекту та розробки; д) верифікація проекту і розробки; е) валідація проекту і розробки; ж) управління змінами проекту  а) досягнення відповідності закупленої продукції вимогам; б) використання критеріїв відбору та оцінки постачальників; в) інформування повною інформацією по закупкам продукції; г) верифікація закупленої продукції на основі контролю.  а) планування та забезпечення процесів виробництва; б) валідація процесів; в) ідентифікації та простежуваності продукції на всіх процесах ЖЦП; в) збереження відповідності продукції при зберіганні та упаковці, навантаження та розвантаження, доставку продукції

1. Попереджувальні (превентивні) заходи - це дія, яку виконують для того, щоб виключити причини потенційної невідповідності, дефектів або іншого небажаного явища і таким чином запобігти цим явищам. Вони спрямовані на те, щоб з самого початку все робилося правильно - це якість проектування і розробки продукції, якість вхідних ресурсів, якість управління та ін.

2. Перевірочні заходи - це дії, спрямовані на перевірку, що все робиться за правилами, т. Е. Здійснюється відповідний контроль за процесами ЖЦП (вхідний, операційний і приймальний контроль) і елементам СМК, аудит якості процесів, продукції і СМК, періодична оцінка якості продукції та праці для мотивації до поліпшення якості.

3. Заходи щодо усунення дефектів ( «того, що вийшло погано») всередині організації та поза організації. До першої групи заходів відносять утилізацію некондиційної продукції, виправлення дефектів і переробка роботи, повторна перевірка і ін. До другої групи - меропріятіяпо відновленню або заміні неякісної продукції, розбір скарг і рекламацій, повторна робота з повернутої продукцією та ін.

Розглянемо основні положення планування процесів ЖЦП. «-- попередня | наступна --» І якістю продукції
загрузка...
© om.net.ua