загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання керівництва в управлінні процесами ЖЦП

На процес випуску

Глава 11. Функції менеджменту якості, орієнтовані

Питання для контролю знань

1. Які фактори впливають на результативність та ефективність управління якістю продукції?

2. У чому полягає відмінність позицій виробника і споживача в оцінці якості продукції?

3. Які функціональні діапазони якості слід виділяти виробнику продукції?

4. Який функціональний діапазон якості визначається необхідним мінімумом споживчих властивостей, з яким готовий погодитися користувач?

5. Який функціональний діапазон якості представляє теоретичні межі будь-якої функції?

6. Які етапи включає в себе повністю розгорнута функція якості (QFD)?

7. У чому полягає сутність поняття «голос споживача» і його розкриття?

8. Яким чином виходить виробник на визначення пріоритетів у поліпшенні якості продукції?

9. Який метод покладено в оцінку тісноти зв'язку між характеристиками якості продукції?

10. Які результати, і який матриці є основою для виявлення напрями прориву компанії в області якості продукції?

11. Яким чином встановлюється очікувана вартість якості?

12. Що є умовою успішного перекладу вимог споживачів в характеристики якості продукції?

13. З яких локальних діаграм складається діаграма планування якості продукції?

14. У чому полягає відмінність споживчого бенчмаркінгу від технічного?

15. Яка особливість етапів планування процесів і виробництва?

Згідно з концепцією менеджменту якості організація повинна розробити процеси ЖЦП. З боку керівництва управління процесами ЖЦП направлено на те, щоб забезпечити:

а) проектування послідовних і взаємодіючих процесів всіх видів діяльності для ефективного досягнення бажаних результатів;

б) чітке визначення та управління «входами» процесів, їх реалізацією та «виходами» на основі регламентів;

в) моніторинг «входів» і «виходів» для верифікації того, що окремі процеси взаємопов'язані і виконуються результативно і ефективно;

г) визначення та управління ризиками, а також використання можливостей для поліпшення діяльності;

д) проведення аналізу даних, що сприяє постійному поліпшенню процесів;

е) визначення керівників (власників) процесів і наділення їх повнотою відповідальності і повноважень;

ж) потреби та очікування зацікавлених сторін.

Життєвий цикл продукції (рис. 6.2) представляється «жорсткої» послідовністю 12-ти процесів (аналогічно моделі Сіттіга), починаючи від маркетингу і закінчуючи утилізацією продукції. Виділена послідовність процесів розглядається як основний бізнес процес або бізнес - процес випуску продукції.

Як випливає з ДСТУ ISO 9001-2001 основними функціями управління процесами є: планування, забезпечення якості, управління з метою стабілізації якості по процесам виготовлення продукції, і, нарешті, поліпшення якості як безперервна діяльність спрямована на мінімізацію дефектів і збереження якості продукції по процесам ЖЦП .

Побудова інтегрованої матриці планування якості продукції «-- попередня | наступна --» Розглянемо основні положення планування процесів ЖЦП.
загрузка...
© om.net.ua