загрузка...
загрузка...
На головну

Побудова інтегрованої матриці планування якості продукції

Оцінка досягнення цільових орієнтирів якості продукції

процедура 7 - Оцінка технічної складності досягнення цільових орієнтирів якості продукції та необхідних грошових вкладень здійснюється за допомогою методу експертних оцінок з використанням шкал, представленим в табл. 10.5 і 10.6 відповідно. Технічна складність виконання продукції є основним фактором, що визначає вартість досягнення відповідності між цільовими і фактичними оцінками показників якості продукції.

Таблиця 10.5. Відносна оцінна шкала технічної складності досягнення якості продукції

 Ступінь технічної складності  Оцінка в балах
 Реалізація технічних завдань без труднощів
 Реалізація технічних завдань з певними труднощами
 Повна реалізація середньої складності технічних завдань
 Повна реалізація складних технічно завдань
 неможлива реалізація

Вартість досягнення цільових орієнтирів якості продукції визначається, як один з варіантів, величиною зміни собівартості виробництва одиниці продукції (табл. 10.6).

Таблиця 10.6. Відносна оцінна шкала досягнення цільових оцінок якості продукції

 Ступінь економічної складності  Оцінка в балах
 Собівартість продукції значно знизиться
 Собівартість продукції незначно знизиться
 Собівартість продукції не зміниться
 Собівартість продукції незначно збільшиться
 Собівартість продукції значно збільшиться

Після визначення оцінок технічної і економічної складності досягнення попередніх цільових оцінок характеристик якості здійснюється їх уточнення і визначення остаточних цільових оцінок якостірозробляється новій або оновленій продукції.

процедура 8 - Побудова інтегрованої матриці планування якості, яку називають також «будинком якості» (англ. House of Quality) або матрицею планування продукту (англ. Product Planning Matrix). Інтегрована матриця являє собою спеціальний комплект матриць, побудованих на спеціально розроблених процедурах для планування якості продукції, і оцінок, що відбивають інтеграційний процес формування якості продукції (ріс.10.9).

Мал. 10.9. Загальний вигляд матриці планування якості продукції

До результуючої інформації матриці відносяться остаточні цільові оцінки характеристик якості, які включаються в технічне завдання на проектування та розробку нової або модифікується продукції і розглядаються як параметри, що відповідають вимогам ринку. Побудова матриці планування якості продукції веде до отримання оптимальної сукупності технічних характеристик проекту продукції для конкретної ринкової ситуації, в якій знаходиться організація.

оцінка конкурентів «-- попередня | наступна --» Завдання керівництва в управлінні процесами ЖЦП
загрузка...
© om.net.ua