загрузка...
загрузка...
На головну

Взаємодія організації із зацікавленими сторонами

Основною тезою взаємодії зі споживачами та покупцями є орієнтація на задоволення їх потреб. На світових ринках для споживачів якість є обов'язковою умовою, а не відмінністю продукції. Робота в галузі поліпшення якості продукції далеко не всі компанії призвела до суттєвих результатів, т. Е. До збільшення прибутковості і частки ринку. Але знизити якість і зберегти конкурентоспроможність - неможливо.

Якщо підвищення якості - війна, то атаку на покупця, на думку Дж. Траута [14], можна вважати Армагеддоном. Рекламою стверджується, що покупець - король, директор - метелик. Зворотній зв'язок з покупцем означає, що кожна скарга повинна сприйматися як «дар небесний». Кращий маркетинг дозволяє утримувати покупців протягом усього їхнього життя, вчить управляти в реальному купівельному часу. Конкуренти компанії теж намагаються полюбити покупця. Споживачі стають все більш кмітливими і вимогливими, а значить, піднімаються планки якості продукції. Компанії часто не встигають за мінливих потреб покупців.

При всій складності обстановки інших рецептів, крім орієнтації в області якості на споживача, не існує. Основні завдання організації - це успішно прогнозувати і задовольняти побажання споживачів, створюючи гнучкі та інноваційні технології. Важливим аспектом завоювання споживачів є функціональне якість продукції, яка досягається синтезом інноваційності та якості з позиції забезпечення безпеки, надійності, економного використання ресурсів.

Незважаючи на складність проблеми взаємодії зі споживачами в основу відносин з ними повинні бути покладені очевидні правила, засновані на розробці:

а) єдиного технічного мови спілкування (термінологія, класифікація) при прийманні готової продукції, напівфабрикатів, матеріалів і інших результатів діяльності;

б) положень про права та обов'язки підприємств, підрозділів і окремих осіб при передачі продукції, процесів і технологій;

в) форм і змісту спеціальних документів, передбачених у взаєминах виробника і споживача;

г) загальні вимоги до методів і інструменту контролю якості, до порядку його проведення та оцінювання результатів.

На практиці існують різні способи взаємодій організації з постачальниками, які приносять їм взаємну вигоду. В даний час не викликає ускладнень визначення характерних рис «хорошого» постачальника, наприклад, як в пропонованому варіанті: доставка вчасно, забезпечує стабільну якість, призначає справедливу ціну, забезпечує хороше супутнє обслуговування і зберігання продукції, постійно інформує покупця про хід поставки та ін.

Розвиток відносин «постачальник - покупець» йде у напрямку встановлення взаємовигідних і тривалих взаємин. Ідеальні взаємини призводять до синергії, і процес взаємодії є джерелом прибутку. Ідеальні відносини - це, перш за все, партнерські відносини. Найбільш результативні способи встановлення партнерських відносин:

- Використання інформаційних технологій і планування відносин з урахуванням спільної вигоди;

- Точне визначення і опис (у вигляді специфікації) потреби, інакше встановлення якості та кількості продукції;

- Встановлення нескладної і зрозумілої системи оцінок якості продукції та надійності постачальників;

- Встановлення партнерства, яке має базуватися на основі спільної стратегії, обміну знаннями, а також на розподіл доходів і збитків.

При розгляді своїх відносин з суспільством організації слід:

а) демонструвати свою відповідальність в області здоров'я і безпеки;

б) враховувати вплив на навколишнє середовище, включаючи збереження енергії та природних ресурсів;

в) ідентифікувати поточні та потенційні впливи продукції, процесів та діяльності на суспільство в цілому і місцеву громаду зокрема;

г) виконувати застосовуються законодавчі та інші обов'язкові вимоги.

Розробка політики та стратегічних цілей в області якості «-- попередня | наступна --» В області якості
загрузка...
© om.net.ua