загрузка...
загрузка...
На головну

Функції вищого керівництва організації в області якості

В області якості

Глава 8. Відповідальність керівництва організації

Питання для контролю знань

1. Які основні цілі ставить організації при створенні СМК?

2. Які розроблені підходи до організації системної діяльності за якістю?

3. Які функції управління складають цикл функцій СМК?

4. Які функції управління складають цикл Демінга?

5. Які рівні управління з використанням циклу Демінга і циклу СМК

6. Які адміністративні та обслуговуючі бізнес-процеси включені в СМК?

7. Які основні етапи слід здійснити для створення СМК.

8. У чому полягає роль керівництва організації при створенні СМК?

9. Яка документація є обов'язковою для функціонування СМК?

10. Яка роль політики в області якості?

11. Який документ інтегрує всі знанні про діючу СМК?

12. Що розуміється під методикою і інструкцією по якості?

13. Що розуміється під документованої процедурою, і які розрізняють процедури?

14. Які цілі переслідує аудит СМЯ і в чому особливості його організації?

15. Які види діяльності покладені в основу побудови організаційної структури СМК?

Вище керівництво організації - група працівників, яка визначає напрямок діяльності і здійснює управління організацією в області якості. Лідерство керівництва, його зобов'язання і активна участь є вирішальними при розробці і підтримці в робочому стані результативної та ефективної СМЯ.

Напрями діяльності вищого керівництва полягає у встановленні потреб зацікавлених сторін, політики, цілей і відповідальності в сфері якості, в плануванні якості і організації робіт з якості, розробці технології взаємодії зі споживачами та постачальниками, а також в постійному аналізі результатів діяльності і поліпшення якості. На основі матеріалів стандартів серії ISO 9000 і розробок, викладених в роботах [10, 11], виділені основні функції керівництва організації стосовно до управління якістю, представлені на рис. 8.1.

 Відповідальність вищого керівництва організації (адміністративне управління якістю)
 Прогноз потреб і очікувань ЗСО
 Політика в області якості
 Організація робіт за якістю
 Взаємодія зі споживачами і ППО
 Розробка стратегічних цілей
 Внутрішнє інформування
 планування якості
 Аналіз та поліпшення якості керівництва


Мал. 8.1. Функції вищого керівництва організації в області якості.

ЗСО - зацікавлені сторони організації; ППО - постачальники, партнери і суспільство.

Організаційна структура системи менеджменту якості «-- попередня | наступна --» Розробка політики та стратегічних цілей в області якості
загрузка...
© om.net.ua