загрузка...
загрузка...
На головну

Цілі і функції в моделях управління якістю

Розглянемо коротко особливості, цілі та функції управління якістю у вітчизняній і зарубіжній практиці на кожному з етапів, що характеризуються певною моделлю діяльності в області якості (рис. 5.1. Табл. 5.1). Досягнення якості за допомогою інспекції готової продукції дозволяло постачати на ринок продукцію необхідної якості за рахунок великих витрат на виробництво і подальшу доопрацювання або переробку дефектної продукції. В результаті зростала вартість якісної продукції.

Щоб знизити витрати на переробку неякісної продукції, виробник (40-50-ті роки 20-го століття) спрямовує свої зусилля на виявлення дефектів майбутньої продукції при її виготовленні за допомогою контролю продукції і процесів (система Тейлора) і статистичних методів обробки інформації (statistic quality control - SQC). Наявність інформації про невідповідність характеристик продукції заданим стандартом дозволило виробникам впровадити оперативне управленіекачеством із застосуванням коригувальних заходів для згладжування і попередження відхилень у рамках діючих технологічних систем.

Володіючи методами контролю і розуміючи обмеженість коригувальних заходів, виробник починає звертати увагу не тільки на якість процесів, але і на якість проектування продукції і процесів. Зростання конкуренції в світовому співтоваристві (60-ті роки) зажадав проводити дослідження ринку і поставок матеріалів та сировини, які відповідають вимогам до якості продукції. Виробник починає цікавитися запитами споживачів і якістю продукції постачальників.

Наступний крок відповідає всьому періоду 80-х р 20-го століття, коли виробник змушений займатися процесами доставки, установки сервісногообслужіванія продукції. З цього часу в поняття якісна продукція входить не тільки якість її проектування і виробництво, а й якість післяпродажного обслуговування. Завершенням даного етапу є створення моделі забезпечення якістю продукції по всьому її життєвому циклу і моделі тотального управління якістю (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Цілі і функції по етапах розвитку управління якістю

 Моделі управління якістю  Мета управління якістю  Функції управління якістю
 мотивація  навчання  Взаємовідносини з споживачами  Взаімоот- носіння з постачальниками  
 Контроль (система Тейлора)  Якість продукції як відповідність стандартам  штрафи  професійне  Приймальний контроль ДП  Вхідний контроль ПП
 Статистичне управління якістю - SQC і ОУК  Якість продукції - відповідність стандартам, стабільність процесів, зниження витрат  матеріальне стимулювання  Навчання статистичних методів  Статистичний приймальний контроль ДП  Вхідний контроль, інспекція і сертифікат на продукцію  
 Забезпечення якості, TQC, або IQC  Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність ринковим вимогам  Прагнення до впровадження TQC  навчання TQC  Приймальний контроль, аудит споживача  Вхідний контроль, інспекція і сертифікат на продукцію
 Менеджмент якості (QM) як перший рівень TQM  Якість продукції як задоволення вимог ЗС за рахунок якості та оптимізації діяльності  Прагнення до впровадження TQM  Загальне навчання TQM і ISO 9000  Сертифікат на систему ISO 9000 і аудит споживача  Співпраця, сертифікат на систему менеджменту якості, оцінка постачальників
 Тотальний менеджмент якості (TQM)  Якість продукції як задоволення вимог ЗС за рахунок якості управління фірмою  Прагнення до впровадження TQM  Загальне навчання TQM, ISO 9000 та ISO 14000  Взаємодія і сертифікат ISO 9000 і ISO 14000  Взаємодія і сертифікат ISO 9000 і ISO 14000

Примітка до табл. 5.1: ДП - готова продукція; ПП - надійшла продукція; ЗС - зацікавлені сторони

Підхід до забезпечення якості продукції шляхом підвищення якості по всіх процесах її життєвого циклу привів до розвитку менеджменту якості. На цьому етапі і подальшому при освоєнні TQM, коли менеджмент якості здатний охопити всю діяльність організації, основне зусилля виробника направлено в більшій мірі на попередження помилок, ніж на їх виявлення та виправлення. Діяльність в області якості, поставлена в залежність від потреб, побажань і вимог споживача, охоплює всю управлінську діяльність виробника, що включає управління людськими ресурсами, адміністрування, логістику, просування продукції. Якість не є більше ексклюзивної сферою діяльності відділу якості, а стає вимогам до діяльності всіх підрозділів організації.

Етапи розвитку діяльності з управління якістю «-- попередня | наступна --» Основні підходи в розвитку теорії управління якістю
загрузка...
© om.net.ua