загрузка...
загрузка...
На головну

Ціннісна орієнтація у формуванні якості продукції

Орієнтація на базове якість продукції

Орієнтація на «базову» якість означає випуск продукції при суворій відповідності її показників якості проектним характеристикам. Традиційно орієнтація на базове якість означає, що фірма в своєму розвитку знаходиться на стадії зростання або зрілості, якість її продукції задовольняє вимогам ринку і з метою захоплення або розширення масового ринку доцільно збільшити обсяг випуску продукції за рахунок інтенсифікації або зростання масштабу виробництва. Зростання масштабу виробництва сприятиме скороченню витрат і збільшенню загального прибутку. Передбачається зниження вартості виготовлення продукції шляхом скорочення виходу дефектної продукції, так як виробництво добре освоєно і налагоджено. Таким чином, орієнтація на базове якість супроводжується і орієнтацією на ефективне виробництво.

Орієнтація на базове якість означає і адаптивне слідування компанії вимогам ринку таким, як ціна, якість, асортимент, оригінальність. Від виробництва потрібна певна реакція, виражена відповідними критеріями виконання [8]:

 ринкові вимоги
 Ціна
 якість
 асортимент
 гнучкість
 якість
 ефективність
 критерії виконання
 оригінальність
 інноваційність

рис.4.3. Еволюція ринкових вимог та критеріїв виконання продукції

Відповідно до критеріїв виконання поліпшення діяльності фірми починається отриманням ефекту від мінімізації витрат шляхом більш повного використання потужностей виробництва, потім нарощуванням його за рахунок підвищення якості продукції та розширення її асортименту і, нарешті, подолання рамок досяжного якості продукції активним розвитком інноваційної діяльності.

Ціннісна орієнтація йде під девізом «найбільша користь від витрачених грошей» і означає досягнення найбільш високого рівня функціонального якості на певному часовому етапі розвитку організації. Фірма може жити і процвітати тільки за умови того, що вона постійно створює цінність для покупців, службовців, акціонерів, постачальників і суспільства. Під цінністю розуміється здатність товару або послуги задовольняти потребу і забезпечувати вигодою покупця [18]. Задоволений покупець буде робити повторні покупки, залучати нових клієнтів, він виступає як довгостроковий джерело доходу і реклами.

Покупець сприймає цінність продукції, аналізуючи (вивчаючи) кілька компонентів. Назвемо їх, використовуючи як аналог, модель цінності послуги з [18]: сприймається якість, ціна, час, внутрішні і зовнішні властиві характеристики (ознаки), «негрошова» ціна. Внутрішні властиві характеристики - це основні пріоритетні для покупця показники якості: функціональні і конструктивні, надійність, ергономічність, безпеку і т. Д. (Див. Гл. 2 і 3). Зовнішні характеристики - репутація фірми, торгова марка, реклама та ін. Час у створенні цінності товар має сенс, також як і в створенні цінності послуги, і розглядається в трьох іпостасях.

1) час для того, щоб отримати товар;

2) товар, який скорочує витрати часу, як альтернатива іншого товару;

3) часовий горизонт, протягом якого товар приносить вигоду покупцеві.

«Ненаденежная» ціна - будь-яка, відмінна від фінансової, жертва, яку покупець приносить при придбанні, споживанні або користуванні продукцією.
 При ціннісної орієнтації проявляється прагнення до «зняття вершків» при виході на ринок наукоємної продукції високої якості, що дозволяє компенсувати витрати на її розробку і виготовлення. Високі ціни орієнтовані на ринковий сегмент, який більш стурбований якістю продукції, його унікальністю або статусом, ніж ціною. Така стратегія правильна, якщо можна мінімізувати конкуренцію (через патентний захист, приналежність до торгову марку, контроль над сировиною), ринок нечутливий по відношенню до ціни або готовий платити високу початкову ціну. Остання умова добре вдається ряду фірм - лідерів, які атакують за висловом Дж. Траута [14] «самих себе за допомогою товарів наступного покоління». Краще корпорації Intel це ще нікому не вдавалося. Її марш мікропроцесорів воістину гідний захоплення: «286», «386», «486», «Pentium», «Pentium II», «Pentium III», «Pentium III Xeon».

Орієнтація на очікуване споживачем якість продукції «-- попередня | наступна --» Питання для контролю знань
загрузка...
© om.net.ua