загрузка...
загрузка...
На головну

Орієнтація на очікуване споживачем якість продукції

Орієнтація на продукцію нового функціонального якості

Відмінності в сприйнятті якості споживачем і виробником призводять до проблем в їх відносинах

Орієнтація на продукцію нового функціонального якості можлива і ефективна за умови, що фірма здатна до наступних дій.

1. Прогнозувати і по можливості формувати нові потреби за рахунок висунення та відбору найбільш перспективних ідей, які базуються на досягненнях науки.

2. Максимально скорочувати термін між висуненням ідеї і продажем товару, т. Е. Тривалість інноваційного циклу, що вимагає інтенсифікації НДДКР і високих витрат на їх проведення.

Успіх особливо великих компаній, орієнтованих на нову, інноваційну продукцію, визначається вмінням керівників розуміти провідну роль науки в прогресі суспільства. Класичним прикладом служить поведінка Генрі Форда, засновника автомобільної імперії (1863-1947 рр.), І Акіо Моріта, засновника компанії «Sony Corporation». Орієнтація Японії на тотальне якість привела до створення оригінальної методології планування якості, заснованої на процесі розгортання функції якості (Quality Function Deployment- QFD), що ставить на меті гарантувати якість з найпершої стадії створення і розвитку нового продукту [2].

Перші ідеї, що зв'язує характеристики якості продукту і процесу його створення з очікуваннями споживача, були практично реалізовані в компаніях Bridgestone Tire і Matsushita Electric в кінці 1966 р і отримали назву «План забезпечення якості» (Quality assurance plan). У 1983 р методологія QFD була представлена в США і кілька роками пізніше в Європі. Застосування методології QFD усуває зміни, які змушені вносити компанії, коли продукція зустрічається зі споживачем.

Якість продукції доводиться до споживача через так зване «функціональне якість», яке визначається трьома составляющімі6

1) функціональна здатність або здатність досягати певної мети;

2) функціональна простота;

3) естетичність.

Функціональна здатність проявляється в певному діапазоні можливостей щодо поліпшення якості продукції. Розрізняють гранично можливий, бажаний, прийнятний і досяжний діапазони (рис. 4.2).

 Гранично можливий діапазон
 бажаний діапазон
 прийнятний діапазон
 досяжний діапазон


Мал. 4.2.Функціональний діапазон якості продукції

Гранично можливий діапазон представляє теоретичні межі досягнення будь-якої характеристики продукції. Бажаний діапазон відповідає частині функціонального діапазону, що відповідає очікуваним потребам користувачів на момент покупки продукції. Прийнятний діапазон визначається необхідним мінімумом споживчих властивостей продукції, з яким готовий погодитися користувач за умови, що він включає більшість його вимог. Досяжний діапазон визначається граничними можливостями виробника по виготовленню продукції.

Таким чином, маємо з одного боку виробника, який в рамках гранично можливого діапазону якості, здійснює певний досяжний діапазон якості, з іншого боку, споживач з вимогами до якості продукції в рамках бажаного або прийнятної якості продукції. Залежно від збігу або розбіжності вимог споживача до якості продукції з можливостями виробника виникають різні ситуації зі збутом продукції.

Функціональна простота продукції визначається з точки зору «пізнавальних» або фізичних зусиль, необхідних користувачеві для реалізації можливостей продукції. Передбачається, що споживачі раціональні у своїй поведінці.

Компанії, які домагаються близькості до споживача, відрізняються наступним:

- Високим ступенем технологічної маневреності;

- Високим ступенем диференціювання продукції;

- Найкращою системою вивчення та врахування потреб покупців;

- Найкращою системою планування якості продукції та послуг:

- Майстерною політикою цін;

- Готовністю нести витрати на індивідуалізацію своєї продукції.

Фундаментальний принцип дослідження поведінки споживача полягає в тому, що його поведінка піддається зміні, але споживач «король», незалежний у виборі і весь час підвищує планку щодо задоволення своїх потреб. Компанії впливають на поведінку споживача, в тому випадку, якщо пропоноване виріб або послуга відповідає очікуваному якості і формує наступний щабель у пізнанні можливого діапазону якості.

Суть розбіжностей. «-- попередня | наступна --» Ціннісна орієнтація у формуванні якості продукції
загрузка...
© om.net.ua