загрузка...
загрузка...
На головну

суть розбіжностей

Орієнтація на поліпшення сприйняття якості продукції

Сприйняття - відображення дійсності у формі чуттєвого образу об'єкта, або відображення предметів і явищ в сукупності їх властивостей і частин при безпосередньому впливі їх на органи чуття. Сприйняття має ряд властивостей:

1) системністю, коли сприймаються не тільки елементи, але і структура в цілому;

2) предметністю, коли зв'язуються властивості предмета, доступні відчуттями, з усіма іншими властивостями;

3) вибірковістю, коли сприймається один і той же предмет по-різному;

4) усвідомленістю (апперцепцією), коли сприйняття залежить від досвіду, інтересів, ставлення до життя;

5) свідомістю і узагальненістю, коли на основі фрагментів можна побачити ціле;

6) константністю, т. Е. Відносною сталістю сприймається величини, форми і кольору предмета при зміні відстані до нього, ракурсу, освітленості.

Сприйняття дає інформацію про об'єкт в його цілісності при безпосередньому впливі об'єкта на органи чуття. Адекватність образу сприйняття його об'єкту досягається завдяки тому, що сприймають цей об'єкт простежують його властивості, зв'язки і відносини. Сприйняття - саморегулююча дія, в якому бере участь свідомість людини. У зв'язку з цим різноманітні і помилки сприйняття. Для прикладу виникнення помилок в сприйнятті суб'єктами того чи іншого явища на рис. 4.1 відображена поширена модель «точок розбіжності» в оцінці якості продукції.

 Уявлення менеджерів про очікування споживачів
 Показники якості готової продукції
 Фактичне сприйняття споживачем продукції
 очікування споживача
 Інформація, що надходить до споживача
 розбіжність 1
 розбіжність 2
 розбіжність 3
 розбіжність 4
 розбіжність 5


Мал. 4.1. Модель розбіжності в сприйнятті споживачем якості

Розбіжність 1: між очікуваннями споживача і тим, як менеджери уявляють собі ці очікування.

Розбіжність 2: між виробником і менеджером з продажу тоді, коли менеджер недостатньо вивчив всі особливості експлуатації продукції або приховав свідомо складні аспекти цієї експлуатації.

Розбіжність 3: між споживачем як користувачем продукції і її можливостями, зазначеними в технічній характеристиці або інструкції про призначення.

Розбіжність 4: між інформацією, яку споживач отримує від реклами і його очікуваннями.

Розбіжність 5: між очікуванням і фактичним сприйняттям споживача.

Визначення основних концепцій «-- попередня | наступна --» Орієнтація на очікуване споживачем якість продукції
загрузка...
© om.net.ua