загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення основних концепцій

Глава 4. Концепції формування якості продукції

Питання для контролю знань

1. У чому особливість показників призначення, і якими групами показників вони представлені?

2. У чому особливість показників надійності, і якими групами показників вони представлені?

3. Які основні умови роботи вироби повинні враховуватися при визначенні надійності вироби?

4. У чому особливість ергономічних показників, і якими групами показників вони представлені?

5. У чому особливість естетичних показників, і якими групами показників вони представлені?

6. У чому особливість екологічних показників, і якими групами показників вони представлені?

7. У чому особливість показників стандартизації і уніфікації?

8. У чому особливість показників патентної та правової захищеності?

9. На які види поділяють показники, використовувані для оцінки якості продукції?

10. На які види поділяють показники в залежності від кількості оцінюваних властивостей?

11. Що розуміється під рівнем якості продукції, і яким чином він визначається?

12. Які відомі методи оцінки рівня якості продукції?

13. У чому особливості комплексного показника якості?

14. У чому особливості узагальнюючого показника якості?

15. У чому особливості інтегрального показника якості?

В теорії управління якістю, а саме в книзі «Управління якістю», автор Д. Гарвин (Garvin D, 1988 г.), системно викладено основні орієнтації у формуванні якості продукції, що розглядаються як концепції діяльності організації на певному етапі її розвитку.

1. Орієнтація на поліпшення сприйняття якості продукції: «Якість відразу видно», «чудову якість можна визначити на око, відрізнити за смаком, запахом» і т. Д.

2. Орієнтація на продукцію нового функціонального якості. Тут якість закладається на етапах науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, при проектуванні, плануванні і в ході виготовлення нової продукції. Вважається, що якість точно визначно і може бути виміряна.

3. Орієнтація на очікуване споживачем якість продукції, На «підготовку продукції по клієнту», на відповідність продукції (послуг) очікуванням кінцевого споживача.

4. Орієнтація на продукцію з базовим якістю, що складається в мінімізації дефектів продукції і максимізації використання потенціалу производствав метою зниження витрат на одиницю продукції за рахунок ефекту масштабу виробництва. Основне правило визначення якості - це дотримання нормативно-технічної документації та принципу «роби все правильно з самого початку».

5. Ціннісна орієнтація на продукцію. Вона йде під девізом «найбільша користь від витрачених грошей». Тут акцент робиться на цінність продукції як на її здатність задовольняти вимоги покупців.

6. Орієнтація на виготовлення безпечної продукції, На створення продукції володіє збереженням, надійністю, захищеністю, безпекою при споживанні, експлуатації та використанні.

Незважаючи на виділені відмінності в підходах, вони у всіх випадках орієнтовані на споживача, як за допомогою поліпшення різних властивостей, так і в цілому конкурентоспроможності продукції.

Методи оцінки рівня якості продукції «-- попередня | наступна --» Суть розбіжностей.
загрузка...
© om.net.ua