загрузка...
загрузка...
На головну

Вимірюваного властивості продукції

Види показників в залежності від кількості

одиничний показник вимірює тільки одна властивість продукції і широко застосовується в практиці оцінки якості. При використанні одиничних показників якість продукції може характеризуватися як одним, так і набором показників. Кожен показник виражається певною мірою.

комплексний показник - Це функція від декількох одиничний показників якості продукції, встановлених на основі фізичних і хімічних законів. Прикладом комплексного показника є коефіцієнт готовності виробу або системи, що характеризує ймовірність того, що виріб виявиться працездатним в будь-який момент часу його функціонування. Коефіцієнта готовності (КГ) Розглядається як функція від двох одиничних показників (змінних) - середнє напрацювання i-ої техніки на відмову (ti) Ісреднеевремя відновлення i-ої техніки (ti) І визначається за формулою:

(3.2)

де N - число спостережуваних відмов техніки.

векторний показник представляє необхідний набір незалежних показників для оцінки якості і встановлення ціни на продукцію. Наприклад, ціна на молоко встановлюється в залежності від вмісту декількох обов'язкових показників якості: вмісту жиру, вуглеводів, білка та енергетичну цінність.

узагальнений показник, Як правило, об'єднує показники складного властивості за допомогою певних аналітичних прийомів таких, як приведення одиничних показників до соизмеримому увазі. Узагальнений показник (Pпро) Представляється адитивної функції виду:

(3.3)

де - значення одиничних показників якості; - Коефіцієнти вагомості відповідних показників.

інтегральний показник визначає сукупність властивостей продукції, виражену економічним результатом по виготовленню і експлуатації продукції, і відноситься до розряду техніко-економічних показників. При визначенні інтегрального показника якості (J) Використовуються два підходи:

а) стратегічна спрямованість, наприклад, показник, що дорівнює відношенню сумарного корисного ефекту (Е) від експлуатації або споживання продукції до сумарних витрат на створення (Зс) І експлуатацію (З ек) Продукції;

б) оперативна спрямованість, наприклад, показник якості виробництва продукції, дорівнює величині втрат від випуску дефектної продукції, віднесеної на один карбованець витрат на забезпечення якості.

Під сумарним корисним ефектом (Е) розуміється корисний ефект, отриманий за термін служби продукції. Сумарні витрати складаються з капітальних расходовна створення продукції (КР) І поточних витрат (ТР) На експлуатацію або споживання продукції за термін її служби. Формула розрахунку величина ефекту на один карбованець витрат за весь життєвий цикл продукції має вигляд:

. (3.4)

Показник величини втрат від усунення дефектів і шлюбу на один рубль витрат на забезпечення якості продукції визначається за формулою:

(3.5)

де П бр - Витрати на усунення дефектів продукції і на утилізацію бракованої продукції; Рокп - витрати на забезпечення якості продукції; РПБР- витрати на попереджувальні заходи; Р кип - витрати на контроль і випробування продукції; Ркр - Витрати на коригувальні заходи.

Інтегральний показник якості J розглядають як підсумковий комплексний показник, що характеризує в найбільш загальній формі ефективність випуску продукції.

Показники ролі властивості в оцінці якості продукції «-- попередня | наступна --» Методи оцінки рівня якості продукції
загрузка...
© om.net.ua