загрузка...
загрузка...
На головну

Показники ролі властивості в оцінці якості продукції

Нормативно-орієнтовані показники якості продукції

1. Показники стандартизації і уніфікації характеризують насиченість продукції стандартами, уніфікованими і оригінальними частинами. За визначенням стандарт - це нормативно-технічний документ, що встановлює комплекс норм, правил і вимог до об'єкта, затверджений відповідним компетентним органом.

уніфікація - раціональне скорочення числа об'єктів (розмірів, параметрів, деталей і т. п.) однакового призначення, які слід застосовувати або використовувати у виробі. В основі уніфікації виробів лежить їх конструктивне подобу і спільність експлуатаційних вимог. Основою методу уніфікації є систематизація і класифікація. Систематизація об'єктів - це розташування їх у певному порядку і послідовності, який утворює чітку систему, зручну для користування.

2. Показники патентно-правової захищеності. Патентно-правові показники - це в першу чергу показники патентного захисту і патентної чистоти виробу. Для розрахунку значень патентно-правових показників в залежності від складності виробу все його складові частини діляться на групи з урахуванням їх значимості, т. Е. Захищені патентом чи ні. Використовуються два показника патентного захисту вироби: патентний захист в країні і за кордоном.

Показник патентного захисту вироби в країні () Розраховується як відношення кількості складових частин, захищених патентами країни, до їх загальної кількості. Це показник патентного захисту всередині країни. За аналогічної моделі, тільки використовуючи дані по закордонних патентів, розраховується і рівень патентного захисту вироби за кордоном. Загальний показник патентної захищеності виробів Р0 являє собою суму показників патентної захищеності в країні і за кордоном, т. е.

Під оцінкою якості розуміється встановлення відповідності продукції вимогам, що містяться в нормативній документації на неї. Показники оцінки якості поділяють як класифікаційні, обмежувальні та оціночні.

класифікаційні показники характеризують належність даної продукції до певної групи, її призначення і область застосування. Вони повністю включені в показники призначення. До класифікаційним показниками відносять:

1) показники, що встановлюють параметричний ряд типорозмірів продукції, наприклад, вантажопідйомність автомобіля, потужність двигуна трактора, швидкість обчислення і обсяг пам'яті ЕОМ, теплота згоряння палива і ін .;

2) показники, що визначають клас продукції або групу її споживачів: радіоприймач автомобільний, годинники чоловічі;

3) показники наявності додаткових пристроїв або властивостей продукції: годинник з календарем, годинник пилозахисні, продукт екологічно чистий і т. П .;

4) показники виконання продукції, що визначають область або умови її застосування: тропічне виконання, апаратура для роботи під водою або в умовах випромінювання і т. П.

За значеннями цих показників підбирають групу аналогів оцінюваної продукції.

Обмежувальні показники - це показники, значення яких повинні задовольняти вимогам міжнародних і вітчизняних стандартів, законів та інших нормативних актів з метою захисту людини і навколишнього середовища та ощадливого використання ресурсів. Для прикладу зазначимо, що для європейських країн, що використовують кам'яне вугілля в енергетиці, обмежувальними показниками є вміст золи не більше 10% і сірки не більше 0,3%. У Росії орієнтуються на інші норми. Так на уральських і омської області теплових електростанціях спалюють відносно недорогі вугілля, що добуваються на Екибастузськом родовищі, з вмістом золи до 40-43%.

оціночні показники характеризують властивості продукції, пов'язані з її здатністю задовольняти певні потреби, і використовуються для зіставлення зразків продукції. До оціночних показників відносять всі показники, за якими можна зробити висновок про якість і цінності продукції:

- Показники, що характеризують корисні і шкідливі властивості продукції і визначають наступні способи і технології використання;

- Показники, що визначають функціональну придатність продукції задовольняти задані потреби, наприклад, показники призначення, надійності та ін .;

- Показники, що визначають витрати ресурсів: матеріалів, металу, енергії і праці при створенні і застосуванні продукції - показники ресурсоємності.

Соціально-орієнтовані показники якості продукції «-- попередня | наступна --» Вимірюваного властивості продукції
загрузка...
© om.net.ua