загрузка...
загрузка...
На головну

СОЖЕРЖАНІЕ

Фрейдіна Єлизавета Василівна

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Курс лекцій


Управління якістю: курс лекцій

Матеріал курсу лекцій збудований на сучасній методичній базі з теорії управління якістю, початок якого - витоки народження філософської категорії «якість» і розкриття суті цього поняття. Викладено основи вимірювання якості і каталогізації показників, що характеризують властивості продукції. Дано узагальнення розвитку науки менеджменту якості і моделей управління якістю, розглянуті алгоритм створення, функції і процеси системи менеджменту якості, викладені основи економіки, стандартизації якості продукції та сертифікації її.

Справжній курс лекцій розроблений відповідно до стандарту Міністерства освіти Російської Федерації на дисципліну «Управління якістю» і призначений для студентів та магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент організації» і «Економіка і управління на підприємстві».


Передмова ................................................. ..................................... 6

Глава 1. Якість як загальнонаукова категорія ........................................... .9

1.1. Філософські аспекти та розвиток поняття якості ......................................... 9

1.2. Економічні аспекти якості ............................................... .... .10

1.3. Соціальні аспекти якості ............................................... .............. 13

Питання для контролю знань .............................................. ..................... 14

Глава 2. Категорії продукції, її властивості і вимір якості ................ 14

2.1. Основні категорії продукції ............................................... ............ 14

2.2. Введення в науку вимірювання та оцінки якості продукції ......................... 16

2.3. Характер властивостей і класифікація показників якості продукції ............ 17

Питання для контролю знань .............................................. ...................... 19

Глава 3. Каталогізація показників і рівень якості продукції .............. 20

3.1. Введення в каталогізацію показників якості ........................................ 20

3.2. Показники призначення продукції ............................................... .......... 20

3.3. Показники надійності продукції ............................................... ....... 21

3.4. Технологічно-орієнтовані показники якості продукції ............ .22

3.5. Соціально-орієнтовані показники якості продукції ....................... 22

3.6. Нормативно-орієнтовані показники якості продукції ................... 24

3.7. Показники ролі властивості в оцінці якості продукції .......................... 25

3.8. Види показників в залежності від кількості вимірюваного властивості

продукции........................................................................................26

3.9. Методи оцінки рівня якості продукції ............................................. .27

Питання для контролю знань .............................................. ...................... 29

Глава 4. Концепції формування якості продукції ............................ 29

4.1. Визначення основних концепцій ............................................... .......... 29

4.2. Орієнтація на поліпшення сприйняття якості продукції ..................... ... 30

4.3. Орієнтація на продукцію нового функціонального якості ..................... 31

4.4. Орієнтація на очікуване споживачем якість продукції ......... ........ 31

4.5. Орієнтація на базове якість продукції ............................................. 32

4.6. Ціннісна орієнтація у формуванні якості продукції ....................... 33

4.7. Орієнтація на виробництво безпечної продукції .................................. 34

Питання для контролю знань .............................................. ...................... 34

Глава 5. Еволюція в управлінні якістю ........................................... .... 35

5.1. Етапи розвитку діяльності з управління якістю ............................. 35

5.2. Цілі і функції в моделях управління якістю .................................... 36

5.3. Основні напрямки в розвитку теорії управління якістю ............... 38

Питання для контролю знань .............................................. ....................... 39

6. Методологічні аспекти менеджменту якості .................................. .40

6.1. Принципи менеджменту якості ............................................... .......... 40

6.2. Розвиток концепцій менеджменту якості ............................................ 42

6.3. Розвиток методології «процесний підхід» в управлінні якістю ............ 45

Питання для контролю знань .............................................. ....................... 47

Глава 7. Основи побудови системи менеджменту якості ......................... 47

7.1. Цілі і підходи до організації системної діяльності в області якості ... 47

7.2. Процесно-функціональна модель системи менеджменту якості ............... 48

7.3. Етапи побудова системи менеджменту якості ...................................... 50

7.4. Документування системи менеджменту якості ..................................... 51

7.5. Аудит системи менеджменту якості .............................................. ....... 52

7.6. Організаційна структура системи менеджменту якості ........................ 53

Питання для контролю знань .............................................. ....................... 54

Глава 8. Відповідальність керівництва організації в області якості ........... 54

 
 8.1. Функції вищого керівництва організації в області якості ...................... 54

8.2. Прогнозування потреб і очікувань зацікавлених сторін .......... 55

8.3. Розробка політики та стратегічних цілей в області якості ................... 56

8.4. Взаємодія організації із зацікавленими сторонами ..................... 57

8.5. Внутрішнє інформування та оцінка діяльності в області якості ....... 58

Питання для контролю знань .............................................. ........................ 60

Глава 9. Менеджмент ресурсів в області якості ....................................... 60

9.1. Класифікація призначення ресурсів ............................................... ....... 60

9.2. Особливості управління людськими ресурсами .................................... 63

9.3. Особливості навчання персоналу управління якістю ............................... 64

Питання для контролю знань .............................................. ......................... 65

Глава 10. Сучасний підхід до планування якості продукції .............. 66

10.1. Поняття і мета планування якості продукції .................................... 66.

10.2. Взаємозв'язок планування якості з процесами ЖЦП ............................... 67

10.3. Технологія планування якості продукції ........................................... 68

10.4. Підготовка інформації та побудова матриці зв'язків .............................. 69

10.5. Встановлення кореляційної зв'язку характеристик якості ....................... 71

10.6. Оцінка конкурентів .......................... ...................... .......................... 72

10.7. Оцінка досягнення цільових орієнтирів якості продукції ...................... 74

10.8. Побудова інтегрованої матриці планування якості продукції ... 74

Питання для контролю знань .............................................. ........................ 75

Е. В. Фрейдіна «-- попередня | наступна --» Філософські аспекти та розвиток поняття якості
загрузка...
© om.net.ua