загрузка...
загрузка...
На головну

Структура соціологічного знання

Соціологія

емпірична теоретична

займається безпосередньо збором займається питаннями теорії

і аналізом даних (конкретно) (абстрактно)

Емпірична і теоретична частини соціології відображають рівні узагальнення знання. Соціологія має і середнійрівень (спеціальні соціологічні теорії - Наприклад, теорія соціалізації, теорія соціальної аномії). Цей рівень служить проміжною ланкою між узагальненнями емпіричного матеріалу про процеси та явища в суспільстві і фундаментальної теорією. Теорії середнього рівня (ідею створення таких теорій запропонував Роберт Мертон, США) покликані замінити на даному етапі розвитку соціології гранично широкі узагальнюючі теорії.

       
   


макросоциология микросоциология

вивчає суспільство на рівні спеціалізується на вивченні

соціальних груп, соціальних взаємодії людей в

інститутів, соціальної структури повсякденному житті

       
   


загальна приватна

соціологія моди, культури, політики,

девіантної поведінки і т. д.

 фундаментальна прикладна

рішення теоретичних питань вирішення конкретних проблем

Подальший розвиток науки соціології. «-- попередня | наступна --» Огюст Конт.
загрузка...
© om.net.ua