загрузка...
загрузка...
На головну

транзисторні ключі

Мал. 15.1. Види ідеалізованих імпульсів

Ділянка трапецеидального імпульсу АВ називають фронтом, ділянка ВС - вершиною, ділянка СD - зрізом, відрізок АD - підставою. Іноді ділянку АВ називають переднім фронтом, а ділянку СD - заднім фронтом.

На рис. 15.1,б наведені інші ідеалізовані імпульси характерних форм і дано їх назви.

Більш складний за формою, наближений до реального, вид імпульсу показаний на рис. 15.2,а.

Мал. 15.2. Характерні параметри імпульсу

Ділянка імпульсу, відповідний мінусової напруги, називають хвостом імпульсу, або зворотним викидом.

Для величин, зазначених на рис. 15.2, зазвичай використовують такі назви:

tи - тривалість імпульсу;

tф - Тривалість фронту імпульсу;

tс - Тривалість зрізу імпульсу;

tх - Тривалість хвоста імпульсу;

Um - Амплітуда (висота) імпульсу;

?U - Спад вершини імпульсу;

Uобр - Амплітуда зворотного викиду.

При визначенні параметрів реальних імпульсів зазвичай немає можливості однозначно розділити імпульс на характерні ділянки, тому в цих випадках параметри імпульсів визначають виходячи з тих чи інших припущень. Наприклад, тривалість імпульсу і фронту імпульсу часто визначають так, як показано на рис. 15.2,б.

Звернемося до періодично повторюється імпульсам (рис. 15.3).

Мал. 15.3. Періодично повторювані імпульси

У цьому випадку використовують такі параметри:

Т - Період повторення імпульсів;

f = 1 / T - Частота повторення імпульсів;

tи - тривалість імпульсу;

tп - Тривалість паузи;

Q = T / tи - Шпаруватість імпульсу;

Кз= 1 / Q = tи/ T - Коефіцієнт заповнення.

Цифрове подання преобразуемой інформації. Для цифрового подання інформації характерно повне абстрагування від особливостей електричних процесів в електронній схемі, яка виконує обробку сигналів.

У пристроях цифрової електроніки в більшості випадків використовується сигнали двох рівнів - високого і низького. При цьому зазвичай мається на увазі рівні напруги, а не струму. Важливим є не абсолютні значення амплітуд напруг для високого і низького рівня, а їх чітко помітна різниця. Зобразимо діаграму, яка пояснює викладене (рис. 15.4):

Мал. 15.4. Співвідношення високого і низького рівня сигналів

На цій діаграмі, що відповідає цифровим схемам транзисторних-транзисторної логіки (ТТЛ), що має напругу харчування 5 В, Вкажемо діапазони напруг для вхідних і вихідних сигналів (заштриховані прямокутники). Це такі діапазони, що сигнал, опинившись в одному з них, безпомилково кваліфікується як сигнал високого або низького рівня. Високому і низькому рівню сигналів ставляться у відповідність логічні стану 1 і 0. Якщо високому рівню сигналів ставиться у відповідність стан 1, а низькому - стан 0, то говорять про так званої позитивної логіці. Якщо високому рівню відповідає стан 0, а низькому - 1, то кажуть про так званої негативної логіці.

Транзисторний ключ є основним елементом пристроїв цифрової електроніки і дуже багатьох пристроїв силової електроніки. Параметри і характеристики транзисторного ключа в дуже великій мірі визначають властивості відповідних схем.

Ключі на біполярних транзисторах. Найпростіший ключ на біполярному транзисторі, включений за схемою з загальним емітером, і відповідна тимчасова діаграма вхідної напруги представлені на рис. 15.5.

Цифрова та імпульсна електроніка «-- попередня | наступна --» Логічні елементи
загрузка...
© om.net.ua