загрузка...
загрузка...
На головну

Трансформаторні підсилювачі потужності

Розглянемо однотактний підсилювач потужності, в якому трансформатор включений за схемою з ОЕ (рис. 11.6).

Мал. 11.6. Трансформаторний підсилювач потужності

Трансформатори ТР1 и ТР2 призначені для узгодження навантаження і вихідного опору підсилювача і вхідного опору підсилювача з опором джерела вхідного сигналу відповідно.

елементи R и D забезпечують початковий режим роботи транзистора, а елемент С збільшує змінну складову, що надходить на транзистор Т.

Потужність, споживана підсилювачем від джерела живлення Pпотрк· Iкн.

Отже, ККД підсилювача

.

Для ідеального підсилювача теоретичний ККД підсилювача . Реальний же ККД .

Розглянемо двотактний підсилювач потужності (рис. 11.7). Транзистори можуть бути включені за схемою або з ОЕ (рис. 11.7,а), Або з ПРО (рис. 11.7,б).

Обидві схеми можуть працювати в режимі класу В (Резистори R1 і R2 забезпечують відповідний початковий режим роботи транзисторів).

Двотактний підсилювач можна розглядати як дві незалежні схеми, що працюють по черзі, кожна протягом напівперіоду вхідного сигналу (рис. 11.8).

Середній струм (постійна складова) кожного з транзисторів з урахуванням зворотного струму Iдо0

.

Коефіцієнт корисної дії двотактного підсилювача потужності класу В

.

Мал. 11.7. Двотактний підсилювач потужності

Мал. 11.8. Тимчасові діаграми двотактного підсилювача класу В

Для ідеального підсилювача Uкт = Ек, Iкт = I1, ?тр = 1, а отже, теоретичний ККД . Реальний же ККД становить 0,6 ? 0,7.

УСЛІТЕЛІ ПОТУЖНОСТІ «-- попередня | наступна --» Безтрансформаторні підсилювачі потужності
загрузка...
© om.net.ua