загрузка...
загрузка...
На головну

Диференційний підсилювач на біполярних транзисторах

Підсилювачі постійного струму

Підсилювач називають підсилювачем постійного струму (УПТ), якщо він може посилювати постійні і повільно змінюються сигнали. Такий підсилювач можна використовувати і для посилення змінних сигналів. До таких підсилювачів можна віднести і операційні підсилювачі.

Для того, щоб постійні або повільно змінюються сигнали могли бути передані з входу підсилювача на його вихід, повинні використовуватися тільки гальванічні зв'язку між окремими частинами підсилювача або ці сигнали повинні бути перетворені в змінні. Отримані змінні сигнали можуть бути посилені за допомогою підсилювачів змінного струму, в яких гальванічні зв'язки розірвані за допомогою конденсаторів або трансформаторів. Після посилення змінні сигнали повинні бути перетворені в постійні або повільно змінюються.

Характерною властивістю УПТ є дрейф нуля. Під дрейфом нуля розуміють мимовільне зміна вихідної напруги при незмінному нульовому вхідному під дією впливу зовнішнього середовища (змін температури, напруги живлення, старіння електронних елементів).

Основними методами зниження дрейфу є жорстка стабілізація джерел живлення підсилювачів, використання негативних зворотних зв'язків, застосування балансних компенсаційних схем УПТ, використання елементів з нелінійної залежністю параметрів від температури.

Для усунення зазначених недоліків УПТ будують у вигляді паралельно-балансних каскадів, які представляють собою збалансований міст, який можна назвати диференціальним підсилювачем.

Схема диференціального підсилювача представлена на рис. 11.1.

Мал. 11.1. диференційний підсилювач

Основна ідея, реалізована в диференціальному каскаді, полягає у використанні в одному цілому двох абсолютно однакових половин. Це призводить до того, що вихідна напруга uвих. диф дуже слабо залежить від вхідного синфазного напруги і практично визначається тільки uвх. диф.

Диференціальне вхідна напруга визначається виразом

.

Коефіцієнт посилення по напрузі для диференціального сигналу Кдиф описується виразом

.

Як відомо, при збільшенні початкового струму в ланцюзі емітера величина rэ зменшується, а при зменшенні збільшується. Тому при збільшенні струму i0 коефіцієнт Кдиф збільшується. Це дозволяє змінювати коефіцієнт посилення, змінюючи початковий режим роботи підсилювача.

Схеми з діодами і стабілітронами на основі ОУ «-- попередня | наступна --» Підсилювач постійного струму з модуляцією і демодуляцией
загрузка...
© om.net.ua