загрузка...
загрузка...
На головну

тиристори

Тиристорами називають напівпровідникові прилади з двома стійкими режимами роботи (включений, вимкнений), що мають три або більше p-n-переходів.

Тиристор за принципом дії - прилад ключового типу. У включеному стані він подібний до замкнутому ключу, а у вимкненому - розімкненим ключу. Ті тиристори, які не мають спеціальних електродів для подачі сигналів з метою зміни стану, а мають тільки два силових електроди (анод і катод), називають некерованими, або діодними, тиристорами (діністоров). Прилади з керуючими електродами називають керованими тиристорами, або просто тиристорами.

Тиристори є основними елементами в силових пристроях електроніки, які називають також пристроями перетворювальної техніки (керовані випрямлячі, інвертори і т. П.).

Існує велика кількість різних тиристорів. Найбільш часто використовують незапіраемие тиристори з трьома висновками, керовані по катода. Такі тиристори містять два силових і один керуючий електрод і проводять струм тільки в одному напрямку.

Спрощене зображення структури тиристора представлено на рис. 5.1, а його умовне графічне позначення - на рис. 5.2.

Звернемося до найпростішої схемою з тиристором (рис. 5.3), де використані наступні позначення:

· ia - Струм анода (силовий струм в ланцюзі анод-катод тиристора);

· uak - Напруга між анодом і катодом;

· iy - Струм керуючого електрода (в реальних схемах використовують імпульси струму);

· uyk - Напруга між керуючим електродом і катодом;

· uпіт - напруга живлення.

·

·

Мал. 5.1. Структурна схема тиристора

Мал. 5.2. Графічне зображення тиристора

Мал. 5.3. Схема управління із застосуванням тиристора

Припустимо, що напруга живлення менше так званого напруги перемикання Uпер (uпітпер) І що після підключення джерела живлення імпульс управління на тиристор не піддавався. Тоді тиристор буде знаходитися в закритому (вимкненому) стані. При цьому струм тиристора буде малим (ia= 0) і будуть виконуватися співвідношення , (Навантаження відключена від джерела живлення).

Якщо припустити, що виконується співвідношення uпіт>Uпер або що після підключення джерела живлення (навіть при виконанні умови uпітпер) Був поданий імпульс управління достатньої величини, то тиристор буде перебувати у відкритому (включеному) стані. При цьому для всіх трьох переходів будуть виконуватися співвідношення , , (Т. Е. Навантаження виявилася підключеної до джерела живлення).

Існують тиристори, для яких напруга Uпер більше 1 кВ, А максимально допустимий струм ia більше, ніж 1 кА.

Характерною особливістю даного незапіраемого тиристора, який дуже широко використовується на практиці, є те, що його не можна вимкнути за допомогою струму управління.

Для виключення тиристора на практиці не нього подають зворотна напруга uак<0 і підтримують цю напругу протягом часу, більшого так званого часу вимикання tвикл. Воно зазвичай становить одиниці або десятки мікросекунд. За цей час надлишкові заряди в шарах n1 и p2 зникають. Для виключення тиристора напруга джерела живлення uпіт в поступовим зниженням дози (див. рис. 5.3) має змінити полярність.

Після зазначеної витримки часу на тиристор знову можна подавати пряму напругу (uак> 0), і він буде вимкненим до подачі імпульсу управління.

Існують і широко використовуються так звані симетричні тиристори (сімістори, Тріаки). Кожен симистор подібний парі розглянутих тиристорів, включених зустрічно-паралельно (рис. 5.4). Умовне графічне позначення сімістора показано на рис. 5.5.

Мал. 5.4 Рис. 5.5

польові транзистори «-- попередня | наступна --» оптоелектронні прилади
загрузка...
© om.net.ua