загрузка...
загрузка...
На головну

Використання команди Знайти

Способи пошуку даних

· За допомогою команд Знайти і Замінити. Зручно використовувати при роботі з окремими записами.

- Сортування. Зміна розташування даних на екрані для полегшення перегляду списку і пошуку.

- Використання фільтрів. Звуження списку з метою виключення непотрібних даних.

- Використання запитів. Створення фільтра з використанням складних критеріїв.

- Складання звітів. Підготовка для друку потрібних записів і полів.

створення запиту (Для пошуку потрібної інформації):

1) у вікні База даних вибрати об'єкт запит;

2) вибрати Створення запиту в режимі конструктора;

3) у вікні діалогу Додавання таблиці виділити потрібну таблицю і натиснути кнопку Додати;

4) закрити вікно Додавання таблиці;

5) у вікні Запит-вибірка перетягнути потрібне ім'я поля зі списку полів таблиці в першу клітку рядка Поле бланка-запиту (В нижній половині вікна);

6) вказати умови відбору;

7) при необхідності виконати сортування, клацнувши мишею в рядку Сортування під ім'ям потрібного поля;

8) натиснути на панелі інструментів кнопку виконати (!);

9) зберегти запит (давайте таке ім'я, щоб було зрозуміло, що ви шукали).

Приклади запису умов відбору даних

 Умова відбору даних  Результат виконання відбору даних
 Р? Ка  Рука, річка
 К * Т  Кот, канат, червоний молот
 * ой  132-ою, блакитний
 * Анг *  Манго, лангуст
 * .10.99  Всі дати в жовтні 1999 року
 > 10  Всі числа, більше 10
 Between 10 and 20  Числа від 10 до 20
 > = "Іванов"  Всі прізвища від Іванов до кінця алфавіту
 "Франція" OR "Канада"  Франція або Канада
 Date ()  Відбір записів, що містять поточну дату
 Between Date () and Date () -5  Протягом останніх 5 днів

Для здійснення складного запиту (відбору даних з декількох полів) умови відбору записуються для кожного поля.

1. Переключитися в режимтаблиці або режим форми.

2. Клацнути на полі, в якому знаходяться потрібні дані.

3. Клацнути команду Виправлення | знайти... або клацнути на кнопці знайти

в панелі інструментів або натиснути <Ctrl> + . З'явиться діалогове вікноПошук.

4. У поле введення зразокнадрукувати текст або число, яке хочете знайти.

5. Розгорнути список збігі виділити один з пунктів.

6. Для проведення пошуку в напрямку після поточного запису розгорнути списокПерегляд і виділити в ньому параметр вниз або вгору. (За замовчуванням встановлюється параметр Усе).

7. Щоб обмежити пошук встановити прапорці З урахуванням регістру,З урахуванням формату полів або Тільки в поточному полі.

8. Клацнути на кнопцізнайти.

9. Клацнути на кнопцізнайти далідля знаходження наступного входження в текст заданого елемента.

Використання команди Замінити

1. Клацнути команду Виправлення / Замінити ... або натиснути <Ctrl> + <Н>. З'явиться діалогове вікнозаміна.

2. У поле введеннязразокнадрукувати текст, який хочете знайти.

3. В поле введення замінити на надрукувати текст, на який хочете замінити.

4. Встановити прапорці перед потрібними параметрами, як в діалоговому вікні Пошук.

5. Клацнути на кнопці знайти далі.

6. Клацнути на кнопці замінити.

МОНТАЖ Індуктивні датчики «-- попередня | наступна --» Запит з параметром
загрузка...
© om.net.ua