загрузка...
загрузка...
На головну

Кодування та узагальнення інформації

Угруповання, кодування, звіт, комп'ютерні програми

Ключові поняття і терміни

Зміст заняття.

Тема 16-17. Технологія обробки і аналізу емпіричних даних.

1. Процедура інтерпретацій результатів соціологічних досліджень.

2. Комп'ютерні програми обробки соціологічної інформації.

3. Підготовка практичних рекомендацій.

Аналіз отриманих в ході соціологічного дослідження даних починається з контролю за якістю заповнення інструментарію, виправлення помилок і відбраковування (вибракування) неякісно заповнених анкет, бланків, карток і т. П. Категорії якості заповнення інструментарію різноманітні, підходи тут неоднозначні. Все залежить від умов роботи анкетеров, інтерв'юерів, місця опитування та інших факторів. Як правило, дослідники завжди намагаються «довести» інструментарій до потрібного якісного рівня.

Спочатку виявляється правильність відповіді на кожне питання і при необхідності відповідь виправляється. Наприклад, на питання: «Чи знаєте ви основні умови, закладені в трудовій угоді вашого колективу з адміністрацією підприємства?» Найчастіше відповідають: «Так, знаю». Але далі в анкеті варто відкритий контрольне запитання: «Якщо знаєте, назвіть їх, будь ласка». Він залишається незаповненим. Якщо з респондентом працював інтерв'юер, анкетер, то проти цього питання повинна стояти відмітка: «Важко відповісти», «Не знає» і т. П. Тоді стає очевидним, що респондент не обізнаний про умови трудової угоди. Але якщо респондент заповнював анкету самостійно, то тут отримання однозначної відповіді важко. В цьому випадку альтернативу «Так, знаю» треба закреслити і відзначити іншу, швидше за все «Немає відповіді», «Утруднюється відповісти» і т. П. Потім підраховуються неправильні відповіді. При виправленні кожного третього відповіді в анкеті се краще не готувати до машинної обробці. У разі якщо респондент не відповів на 10-15% основних питань, проти них контролер ставить позначку «Немає відповіді», і анкета йде на обробку в ЕОМ.

Більш жорсткі вимоги пред'являються до питань, що стосуються соціально-демографічних характеристик респондентів (стать, вік, освіта і т. Д.). Якщо немає відповідей на ці питання, то інструментарій вилучається із загального масиву. Не до обробки на ЕОМ документи, заповнені нерозбірливо, а також записи, які не піддаються однозначному тлумаченню.

Допущені до обробки документи нумеруються починаючи з № 1 з метою контролю за інформацією їх проходженням. Надалі массівдокументов передається на кодування. Але перед тим як передати анкети в руки операторів, треба закодувати відкриті питання. На кожен відкрите питання, як правило, становлять не менше п'яти шифрів-кодів.) Вище вже наводився один з відкритих питань: «Якщо знаєте, назвіть, будь ласка». Відповіді на це питання можуть бути найрізноманітнішими: від повних, глибоких, ґрунтовних до відповідей-схем. Шифри-коди повинні відображати шкалу інтенсивності відповідей на відкрите питання. Зазвичай кодування таких відповідей проходить в два-три етапи. Спочатку варіанти відповідей виписують окремо, підраховують число вживань кожного варіанту - частота його повторення. Потім варіанти групуються за смисловим близькості, збігу. Таких груп, як показує практика, набирається чотири-п'ять, і кожної з них присвоюється свій шифр або код.

Кодування - сполучна ланка між якісною і кількісної інформацією. На даній основі і здійснюються числові операції з інформацією, введеною в пам'ять ЕОМ. Якщо під час кодування відбудеться збій, заміна або втрата коду, то інформація виявиться неправильною.

Сутність обробки первинної інформації полягає в се узагальненні. Результати узагальнення називають соціологічною інформацією. Рішення про спосіб обробки інструментарію приймається заздалегідь. При опитуванні 60-70 чоловік обробку цілком можна провести вручну, на микрокалькуляторе. Якщо анкета порівняно невелика (містить до 20 питань), то ручна обробка можлива при наявності 200-350 анкет. Але якщо в інструментарії більше 20 питань, тоді межа для ручної обробки - 100-200 анкет. При обробці на ЕОМ результати відображаються у вигляді табуляграм, структура яких залежить від закладеної в ЕОМ програми, тому тут потрібна допомога програміста.

Демографічна криза, демографія, сім'я. «-- попередня | наступна --» угруповання
загрузка...
© om.net.ua