загрузка...
загрузка...
На головну

Ключові поняття і терміни

Зміст заняття.

1. Соціологія освіти: об'єкт, предмет, соціальні функції.

2. Основні тенденції розвитку освіти в світлі Болонського процесу.

Освіта, соціологія освіти, Болонський процес.

Освіта - це процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідна умова підготовки людини до життя і праці. Різні науки вивчають освіту під своїм кутом зору. У філософії поняття "освіта" вживається в значенні загального духовного процесу формування людини і результату цього процесу - духовного обличчя людини. Освіта досліджується як культурно-історичне явище, засіб збереження, передачі і множення накопичень духовної культури людства, народів, націй.

Психологію цікавлять проблеми впливу освіти на формування особистості, її психіки. Соціальна психологія розглядає людину як суб'єкт навчальної діяльності в рамках освіти як соціальної організації. Її цікавить, як домогтися того, щоб організація освіти була чужа людській природі, які закони і соціальні технології повинні лежати в основі організації навчальної діяльності, як система освіти повинна сприяти самоактуалізації і саморозвитку людини, його нормальному соціальному функціонуванню. Педагогіка розуміє під освітою процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань і пізнавальних умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей.

Соціологію цікавить соціальна сторона освіти: як завдяки освіті людина включається в ті чи інші соціальні групи, займає певні позиції в соціальній структурі суспільства, освоює і виконує різноманітні ролі в суспільстві.

Вроджених соціальних програм особистості не існує. У суспільстві не може бути незалежної від суспільства людини, поведінка будь-якої людини обумовлюється і контролюється соціальним середовищем за допомогою культурних накопичень, таких як мова спілкування, соціальні інститути, традиції, звичаї та ін. В ході навчально-виховного процесу створюється унікальна можливість зберегти і примножити культурний пласт суспільства. Освіта виступає історико-культурним феноменом менталітету суспільства, його свідомості. В освіті створюються передумови для виявлення і розвитку творчих здібностей суспільства, для послідовної передачі накопичених суспільством знань, умінь, культурної спадщини всіх поколінь.

Тема 13. Стан освіти і науки як якісний показник розвитку культури і суспільства. «-- попередня | наступна --» Предмет і об'єкт соціології освіти.
загрузка...
© om.net.ua