загрузка...
загрузка...
На головну

Складові державної енергетичної політики

Головні стратегічні орієнтири

Етапи реалізації стратегії

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ РОСІЇ НА період до 2030 року

зміст

введення 3

 електромагнетизм
 1. Електростатика
 1.1. Електричний заряд
 1.2. закон Кулона
 1.3. Напруженість електростатичного поля
 1.4. Потік вектора напруженості. теорема Гаусса
 1.5. Потенціал. різниця потенціалів
 1.6. Діелектрики в електричному полі
 1.7. Провідники в електричному полі
 1.8. Електрична ємність. конденсатори
 Приклади розв'язання задач
 Контрольні питання і завдання
 2. Закони постійного струму
 2.1. Сила струму. Закон Ома
 2.2. Послідовне і паралельне з'єднання провідників
 2.3. Правила Кірхгофа
 2.4. Дія електричного струму
 Приклади розв'язання задач
 Контрольні питання і завдання
 3. Магнетизм
 3.1. Магнітне поле. досвід Ампера
 3.2. магнітна індукція
 3.3. Закон Біо-Савара-Лапласа
 3.4. Сили Ампера і Лоренца
 3.5. Магнітний потік. Теорема Гаусса та закон повного струму
 3.6. Явище електромагнітної індукції
 3.7. Явище самоіндукції. 3.8. Енергія магнітного поля
 Приклади розв'язання задач
 Контрольні питання і завдання
 4. Електромагнітні коливання
 Приклади розв'язання задач
 Контрольні питання і завдання
 5. Рівняння Максвелла
 5.1. струм зміщення
 5.2. Рівняння Максвелла в інтегральній формі
 5.3. Рівняння Максвелла в диференціальної формі
 5.4. Властивості рівнянь Максвелла
 Приклади розв'язання задач Контрольні питання і завдання 6. Основні зрозуміти, закони і формули електромагнетизму 7. Завдання для самостійного рішення 8. Приклад наукової проблеми і технічного використання електростатики 8.1. Вплив дискретності розподілу заряду на електростатичне поле і його силові характеристики
 Довідкові матеріали
 Бібліографічний список навчальної та наукової літератури Висновок
 Покажчик Зміст

мета:

Головний внутрішній виклик

Головний зовнішній виклик

Основні завдання:

До числа основних складових державної енергетичної політики відносяться:

Головними механізмами здійснення державної енергетичної політики служать:

 етап  Тимчасові рамки  Основні напрямки  ризики  зовнішні умови
       
       
       
 напрямок стратегії  визначення  Характеристики  проблеми  заходи досягнення
 енергетична безпека        
 енергетична ефективність економіки        
 бюджетна ефективність енергетики        
 екологічна безпека енергетики        
 Найменування  мета  тенденції розвитку  заходи досягнення
 надрокористування та управління державним фондом надр      
 розвиток внутрішніх енергетичних ринків      
 формування раціонального паливно-енергетичного балансу      
 регіональна енергетична політика      
 інноваційна та науково-технічна політика в енергетиці      
 соціальна політика в енергетиці      
 зовнішня енергетична політика      
Відносні діелектричні проникності «-- попередня | наступна --» міжгалузеві комплекси
загрузка...
© om.net.ua