загрузка...
загрузка...
На головну

предмету

З

Міністерство освіти и науки України

Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал є частиною власного капіталу організації, але, на відміну від статутного капіталу, що не поділяється на частки, внесені конкретними учасниками. Він показує загальну власність всіх учасників.

Додатковий капітал формують:

1) суми проведеної в установленому порядку дооцінки основних засобів;

2) сума різниці, що утворилася від перевищення суми нарахованої амортизації на дату переоцінки основних засобів над сумою амортизації основних засобів, отриманої шляхом прямого перерахунку;

3) суми емісійного доходу, отриманого від перевищення номінальної вартості над ринковою вартістю розміщених акцій за мінусом витрат, пов'язаних з продажем акцій;

курсові різниці в разі погашення заборгованості по внесках до КК, вираженої в іноземній валюті;

4) кошти цільового фінансування, спрямовані некомерційною організацією на фінансування капітальних вкладень.

Синтетичний облік руху коштів додаткового капіталу ведеться на пасивному фондовому рахунку 83 «Додатковий капітал», до якого можуть бути відкриті субрахунка:

83/1 «Приріст вартості необоротних активів»

83/2 «Емісійний дохід» та ін.

Сальдо за кредитом рахунка 83 показує величину сформованого додаткового капіталу

Дооцінка проводиться на початку звітного року на основі документально підтверджених цін по групі однорідних основних засобів і відображається у звітності за станом на 1 січня наступного року.

проведення:

Д-т 01 К-т 83/1 проведена сума дооцінки основних засобів виробничого призначення;

Д-т 83/1 К-т 02 донараховано амортизація по дооціненого об'єктів;

Д-т 83/1 К-т 01 проведено уцінку ОС виробничого призначення;

Д-т 02 К-т 83/1 списана сума амортизації основних засобів при зниженні ціни ОС;

Д-т 83/1 К-т 80 спрямовано кошти додаткового капіталу на збільшення статутного капіталу;

Д-т 51 К-т 83/2 отриманий емісійний дохід.

Обліковим регістром по рахунку 83 «Додатковий капітал» є журнал-ордер № 12, дані якого використовуються при заповненні звіту за формою № 3 «Звіт про зміни капіталу».

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Облік резервного капіталу «-- попередня | наступна --» Особливості
загрузка...
© om.net.ua