загрузка...
загрузка...
На головну

Проблема соц. прогресу в соціології

Зміни в суспільстві відбуваються не хаотично, а мають певну спрямованість, воно розвивається від простого до складного, прогресивно, поступально. Критерії соц. прогресу у різних соціологів далеко не однакові, але майже всі з них бачили, що з кожною новою історичною епохою людство піднімається на все вищий щабель пізнання природи, розвитку знарядь праці, задоволення своїх потреб. Людство знаходиться не в минулому, а в майбутньому, до якого треба прагнути.

У суспільстві діють не тільки прогресивні, але і консервативні і реакційні сили, які прагнуть повернути розвиток назад. Історія знає застійні, навіть позадні періоди. Але загальна лінія історичного розвитку на тривалий період доводить позитивну спрямованість цього розвитку.

У зв'язку з цим виникає складне питання: які критерії соц. прогресу і чи можуть вони носити об'єктивний характер? Нередка позиція, згідно з якою критерії соц. прогресу носять не об'єктивний, а чисто суб'єктивний характер. Однак це не зовсім правильно, існує загальнолюдський критерій суспільного прогресу - ступінь об'єктивного відповідності або невідповідності суспільного ладу справжній природі людини, його потребам і інтересам вільного і всебічного розвитку особистості.

Для кожного, хто визнає об'єктивний і поступальний характер суспільного розвитку, хто визнає особистість самоціллю такого розвитку, тільки то соц. зміна може бути визнано прогресивним, яке відповідає гуманістичному критерієм суспільного прогресу, наближає людство до гармонії особистості, суспільства і природи.

Не всі соціологи визнають поступальний, прогресивний характер розвитку суспільства. Шпенглер виходив з циклічного суспільного розвитку народів і їх груп, в рамках якого вони проходять два зумовлених основні етапи - висхідна і спадна гілки розвитку. Подальший розвиток ця концепція культурно-історичних типів розвитку отримала розвиток завдяки Тойнбі.

На своєрідною позиції перебував Сорокін, у якого мова йшла про ідеальні соціокультурних суперсистемах, що розрізняються світоглядом. Він не заперечував суспільного прогресу і вів мову про формування, а в перспективі затвердження нової єдиної цивілізації в масштабах всього людства. Це знайшло своє відображення у виникненні та розширенні впливу концепції сучасного глобалізму.

Глобалізм - сучасне людство розглядається не як відокремлені країни, а як єдине ціле, нова соц. суперсистема, всі структурні елементи якої перебувають у взаємозв'язку. Глобалізація світу обумовлена постійно прогресуючою інтернаціоналізацією всіх сторін життя країн і народів. Успіх і вирішення глобальних проблем сучасності виявляється під всезростаючої залежності від активності та узгодженості дій всіх країн і народів світу.

Види і форми соц. змін «-- попередня | наступна --» Предмет матеріалознавства. Історична довідка
загрузка...
© om.net.ua