загрузка...
загрузка...
На головну

Суспільство і культура. Соціальна роль культури

Суспільство як широка соціальна реальність характеризується не тільки своїм груповим характером, але і регульованим поведінкою людей, в основі якого лежать цінності, норми, правила поведінки, т. Е. Культура даного суспільства.

Т. о., Соц. культура - це система соц. значущих цінностей, норм і правил поведінки, уявлень, ідей, вірувань і традицій загальних для людей, соціально придбаних, переданих від покоління до покоління і службовців упорядкування досвіду і соц. регулювання.

Суспільство як велика соц. група і культура як спосіб регулювання поведінки людей - двоєдиним боку, два пов'язаних аспекту соц. взаємодії людей, їх життєдіяльності. Це дві найбільш загальні і важливі категорії соціології, під кутом яких розглядаються всі суспільні явища і процеси. Завдяки культурі функціонує і відтворюється соц. структура суспільства, а завдяки суспільству культура формується, рятується від руйнування під впливом зовнішніх факторів. Соціум і культура - це дві взаємопов'язані і взаємодіючі підсистеми єдиної суспільного життя, одна з яких висловлює форму і структури соц. взаємодій людей і їх колективів, а інша - зміст, ціннісно-смислове значення таких взаємодій.

У соціології культура проявляється як в матеріальній, так і в духовній формі. Це все, що стало предметом людської діяльності і засвоєно суспільством.

Соціальну роль культури неможливо переоцінити, т. К. Вона визначає сам зміст будь-якого соц. явища або процесу, життєдіяльності всього суспільства, соц. груп і особистостей. В історії соціологічної і соціально-філософської думки виявилися 2 основні підходи до визначення місця і ролі культури в житті суспільства - матеріалістичний і ідеалістичний. Хто виходив з матеріаліст. розуміння історії, бачили в духовній культурі вторинний, надбудовних фактор такого розвитку, а ті (zB. Вебер), хто віддавав перевагу історичному ідеалізму, бачили саме в духовній культурі вирішальний момент в житті і розвитку суспільства.

Соц. роль культури проявляється в 3 аспектах:

1. Культура є основою і вирішальним фактором перетворення індивіда в особистість, його соціалізації.

2. Забезпечуючи єдність цінностей, ідеалів всіх членів суспільства, відповідна культура служить його найважливішою гуртуючої силою, багато в чому визначає стабільність всієї суспільної системи.

3. Культура - найважливіша основа і фактор організації, регулювання та модернізації суспільного життя. Особливо велика соц. роль культури проявляється в перехідні епохи розвитку суспільства (Росія).

Соціологічне розуміння суспільства. Соціальні зв'язку і взаємодії «-- попередня | наступна --» Соціальні цінності і норми, їх роль в суспільному житті
загрузка...
© om.net.ua