загрузка...
загрузка...
На головну

О. Конт як засновник соціології (1798-1857)

Головні соціологічні парадигми

Всі науки грунтуються на різних системах по мірі "відкритості", т. Е. Здібності включати в себе одну, дві або кілька загальновизнаних теорій. З моменту свого виникнення соціологія грунтувалася на декількох теоріях, а до теперішнього часу їх значення значно зросло.

Соціологічна парадигма - це сукупність основних положень і принципів, що лежать в основі тієї чи іншої теорії, що володіє специфічним категоріальним апаратом і визнати групою вчених. Іноді під парадигмою розуміються великі теорії, групи теорій або метатеорії.

Кожна парадигма досить своєрідна і вибіркова в плані оцінки факторів суспільного розвитку, аналізу поведінки людей, пріоритетності розгляду тих чи інших сторін суспільства. Саме тому жодна з парадигм не дає всеосяжний аналіз суспільства, хоча і вносить свій конкретний частковий внесок в його розгляд. Всі соціологічні парадигми за характером принципових методологічних підходів до аналізу суспільства можна розділити на 3 великі групи:

- Структурні парадигми - розглядають організацію, функціонування та розвиток суспільства як єдиного цілого і на макрорівні (функціоналізм, конфліктні парадигми);

- Інтерпретівние парадигми - роблять акцент на вивченні та інтерпретації людської поведінки на мікрорівні (парадигма соц. Дії, символічний інтеракціонізм, феноменологія, Етнометодологія);

- Інтегральні і об'єднавчі парадигми - виражають взаємозв'язок соц. структур і діяльних соц. агентів (інтергральная парадигма П. Сорокіна, структураціі А. Гідденс, структуралістський конструктивізм П. Бурдьє, структурно-діяльнісна соціологія П. Штомпки).

В історії соціології французький вчений Огюст Конт відомий перш за все як родоначальник позитивістської філософії і позитивістської соціології, спрямованих на звільнення науки від умоглядної філософії (метафізики) і теології. Основні його праці:

- «Курс позитивної філософії» (6 томів),

- «Система позитивної політики, або соціологічний трактат про основи релігії людства» (4 томи).

Значення соціології Конта визначається насамперед тим, що на основі синтезу досягнень суспільствознавства того періоду всупереч панували в той час спекулятивно-умоглядних філософським підходам і теологічним поглядам він вперше:

- Обгрунтував необхідність наукового підходу до вивчення суспільства і можливість пізнання законів його розвитку,

- Визначив соціологію (взаємодія індивідів із собі подібними) як особливу науку, що спирається на спостереження (соціолог повинен спостерігати за станом громадських ідей і думок як соціального явища, залишаючись безстороннім),

- Поставив питання про проведення емпіричних досліджень в даній науці,

- Обґрунтував закономірний характер розвитку історії, загальні контури соціальної структури і ряду найважливіших інститутів суспільства.

Соціологію Конт розділив на 2 основні частини - соц. статистику та соц. динаміку. Перша - анатомія суспільства, теорія суспільного порядку, найкращої організації суспільства, досягнення соц. гармонії. Друга - позитивна теорія суспільного розвитку. Анатоміруя суспільство Конт особливо виділив такі його елементи та інститути, як сім'я, держава і релігія.

В рамках соц. динаміки О. Конт обґрунтував 2 закону:

1) Закон "трьох стадій": виділеним 3 сходами розумового розвитку людства - теологічної, метафізичної і позитивної, відповідають три стадії історичного розвитку. Перша охоплює стародавність і середньовіччя до 13 в. Панування релігійного світогляду, військово-авторитарних політичних режимів. Друга охоплює 14-18 ст, для якої характерна зміна суспільних порядків. Породило анархію, революцію, демократію. Третя - з 19 в. - Разом з затвердженням позитивного свідомості починається розквіт промисловості, науки.

2) Закон "подвійний еволюції": всі фактори суспільного розвитку підрозділяються на 2 групи: первинні (духовні, розумові) і вторинні (клімат, раса) при безумовному пріоритеті перших.

Значення соціології та її роль в суспільному житті. «-- попередня | наступна --» Соціологічні погляди Г. Спенсера
загрузка...
© om.net.ua