загрузка...
загрузка...
На головну

календарне планування

Виробництво будівельних робіт здійснюють за календарними планами.

Розрізняють календарні плани наступних видів:

а) календарний план будівництва підземних інженерних мереж у цілому;

б) календарний план робіт, які виконуються в підготовчий період;

в) календарні плани будівництва окремих об'єктів.

Календарний план будівництва підприємства в цілому і календарний план робіт, які виконуються в підготовчий період, входять до складу проекту організації будівництва; їх становить проектна організація на весь період будівництва на стадії розробки технічного проекту. У календарному плані будівництва об'єкта в цілому перераховуються всі основні елементи об'єкту, що будується з ув'язкою їх спорудження в часі, із зазначенням обсягів робіт у грошовому вираженні і розбивкою за термінами будівництва.

У календарному плані робіт підготовчого періоду перераховують всі об'єкти та роботи цього періоду із зазначенням їх обсягів у грошовому вираженні і розбивкою їх не тільки по роках будівництва, але і по кварталах.

Календарні плани виробництва робіт по окремих об'єктах входять до складу проекту виконання робіт; їх складають підрядні та субпідрядні будівельні організації на основі проекту організації будівництва і робочих креслень. У цих планах встановлюють послідовність і терміни виконання всіх будівельно-монтажних робіт, їх обсяги і трудомісткість, потрібну кількість робітників, машин і т. Д., А також терміни здачі об'єкта в експлуатацію. Число робочих в зміну визначають з урахуванням перевиконання норм виробітку в залежності від продуктивності праці, досягнутої тієї або іншої бригадою.

Виробництво робіт передбачають в плані цілорічним, по суміщеному графіку і поточному методу з максимально можливою комплексної його механізацією. Фронт робіт при цьому повинен бути ущільненим, т. Е. Захватки і ділянки за своїми розмірами повинні забезпечувати найбільш сприятливі умови праці для робітників. Число робочих провідних професій та використання будівельних машин повинно бути протягом усього будівництва рівномірним. Календарне планування виконання робіт ведуть з обов'язковим урахуванням правил охорони праці та протипожежної техніки.

На кожному об'єкті завжди є провідні роботи, що виконуються зазвичай потужними будівельними машинами. При складанні календарних планів необхідно звертати на ці роботи особливу увагу, домагатися безперебійного їх виробництва і повного завантаження машин.

При наявності на об'єкті, що будується робіт, виконуваних субпідрядними організаціями, в календарному плані передбачають і ці роботи, але вказують тільки терміни їх початку і закінчення без поділу на окремі процеси. Субпідрядні організації складають свої календарні плани виконання робіт, керуючись термінами початку і закінчення їх, передбаченими в календарному плані генерального підрядника.

Календарний план складається в наступному порядку:

1) складається номенклатура робіт за робочими кресленнями;

2) визначаються обсяги робіт в тих одиницях виміру, в яких проводиться їх нормування;

3) визначається технологічна послідовність робіт;

4) визначаються склади виконавців по кожному виду робіт таким чином, щоб терміни виконання цих робіт відповідали середнім термінів по галузі;

5) визначається змінність робіт;

6) групуються ті роботи, які виконуються окремими виконавцями;

7) складається графічна частина об'єкта.

потоковим методом «-- попередня | наступна --» Будівельні генеральні плани
загрузка...
© om.net.ua