загрузка...
загрузка...
На головну

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

ПЕРЕДМОВА

Харків 2011

Конспект лекцій

Міністерство освіти і науки України

VII Підсумки уроку.

Отже, хлопці!

Над чим ми сьогодні працювали?

- Як пишеться частка НЕ з дієсловами?

Яке значення надає дієсловам частка НЕ?

-Які Завдання допомогли вам закріпити вміння:

- Писати НЕ з дієсловами?

-визначати граматичні ознаки дієслів?

-Чи писати орфограми в дієсловах.

- Які завдання були найбільш важкими і чому?

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

А. А. редкозубой

БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

затверджено методичним

радою університету,

протокол № 2 від 10.11.2010 р

УДК 642: 628.144

ББК 38.778

Р 33

Р е ц е н з е н т и:

А. Г. Вандоловскій - Д-р. техн. наук, професор

(Харківський технічний університет будівництва та архітектури);

С. Н. Толмачов - Канд. техн. наук, доцент

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Р 33 А. А. редкозубой Будівництво та експлуатація інженерних мереж: конспект лекцій. - Харків: ХНАДУ, 2010. - 144 с.

Розглянуто основні вимоги, що пред'являються до будівництва підземних інженерних мереж. Наведено загальні принципи експлуатації споруд і мереж водопостачання та каналізації. Особливу увагу приділено технології будівництва та експлуатації підземних інженерних мереж.

Призначено для студентів автомобільно-дорожніх вузів і факультетів різних форм навчання у напрямку 060101 «Будівництво».

Іл. 42, табл. 2, бібл. 27 найменувань.

УДК 642: 628.144

ББК 38.776

O редкозубой А. А., 2011

O ХНАДУ, 2011

Конспект містить шість лекцій. Кожна лекція має назву, план лекції, власне текст і контрольні питання для самоперевірки вивченого матеріалу. Для всіх лекцій наведено список літератури.

Навчальна дисципліна «Будівництво та експлуатація інженерних мереж» відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр у напрямку 060101 «Будівництво». У конспекті розглянуті: підготовчі роботи, технологія будівництва підземних інженерних мереж відкритим способом, випробування водопровідних і каналізаційних трубопроводів, технологія будівництва підземних інженерних мереж безтраншейним способами, основні питання організації будівництва і експлуатації підземних інженерних мереж.


лекція 1

1.1. Загальні відомості про будівництво і експлуатацію інженерних мереж.

1.2. Розбивка траси.

1.3. Огорожа ділянки робіт.

1.4. Підготовка будівельного майданчика.

1.5. Забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями і протипожежним інвентарем.

1.6. Транспортування і складування матеріалів.

1.7. Розбирання дорожніх покриттів.

VI Закріплення та осмислення знань учнями. «-- попередня | наступна --» І експлуатації інженерних мереж
загрузка...
© om.net.ua