загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 3 Методи мережевого планування і управління (СПУ) (мережеві графіки)

Методи мережевого планування і управління (СПУ):

1. система СПУ є комплексом:

- Графічних і розрахункових методів;

- Організаційних заходів;

- Контрольних прийомів;

2. система СПУ забезпечується:

- Моделюванням;

- Аналізом;

- Динамічної коригуванням плану;

3. за допомогою систему СПУ можна досягти:

- Подружжям координацією дій всіх виконавців;

- Суворої ув'язування термінів виконання окремих робіт;

- Оперативного контролю за ходом їх виконання.

Методи СПУ включають 3 основні стадії:

1. розробка мережевого графіка відбиває сув'язь робіт в їх взаємозв'язку в певній технологічній послідовності в якій належить виконувати для досягнення поставленої мети;

2. оптимізація мережевого графіка - вибір кращого варіанту організації робіт. Оптимізація може бути: по тимчасовим, матеріальних, трудових ресурсів;

3. оперативне управління та контроль за ходом виконання робіт - це стадія безпосереднього керівництва працює на основі інформації про стан справ на кожній окремій ділянці в той чи інший період часу.

Основна термінологія СПУ:

1. мережевий графік - основний носій інформації відображає:

- Логічну послідовність і взаємозв'язок подій;

- Параметри всіх робіт між подіями;

2. подія - уявна точка в часі, що означає початок і кінець роботи.

- Має властивість зшивати попередню роботу з подальшою;

- Не має тимчасової характеристики;

- Нумерується цифрами в гуртку;

- Розташовується в порядку послідовності здійснення подій.

Події можуть бути:

- вихідне

- завершальне

- проміжна


- Початком декількох робіт


- Наслідком декількох робіт


3. робота - проміжок часу між двома подіями, позначаються стрілкою над якою ставиться тимчасова характеристика.

7

Вимагає витрат ресурсів:

- Тимчасових;

- Матеріальних;

- Трудових.

Фіктивна робота - логічний зв'язок між подіями, тривалість дорівнює «0», позначається пунктирною стрілкою, не вимагає витрат ресурсів.

0

       
   


4. шлях - розраховується будь-якою послідовністю робіт від першого до останнього події, позначається роботами або подіями.

Довжина шляху - сума тривалості назв робіт.

Критичний шлях - найтриваліший, визначається спеціально за графіком, означає min термін виконання всього обсягу робіт, так як інші роботи виконуються паралельно, виділяються кольором або товщиною.

5. терміни настання - тимчасові параметри характеризують кожну подію і кожну роботу.

Початок роботи - попереднє подія - i

розрізняють:

- Ранній початок роботи i p. н.

- Пізній початок роботи i п. н.

Кінець роботи - таку обставину - j

розрізняють:

- Раннє закінчення роботи j р. к.

- Пізніше закінчення роботи Jп. к.

6. резерв часу - максимально можливий запас часу для виконання робіт.

Резерв часу мають роботи котрі належать до критичного шляху. Визначають, як різницю між тривалістю критичного шляху і повного.

Приклад № 1

Необхідно звести каркас будівлі за 12 днів. Перш ніж зводити каркас необхідно:

- Спорудити фундамент

- Доставити і встановити кран

- Завести металоконструкції

1. початок роботи

2. кран доставлений 1

3. кран встановлений 1

4. фундамент споруджений

5. металоконструкції завезені 5 8

6. розпочато монтаж 3

7. завершено монтаж

8. доставка другого крана

9. установка другого крана

1 шлях - 10

2 шлях - 13

3 шлях - 11

кр. п. = 13 днів, треба стискати «графік» (оптимізація), т. е. використовувати ще один шлях.

1

1 шлях - 9 1

2 шлях - 8

3 шлях - 11 1

4 шлях - 9 1

кр. п. = 11 днів. Задача виконана. 5 6

       
   
 


3

Приклад № 2

У відділі КБ розробляється 4 теми, працюють 11 інженерів протягом 6 тижнів.

 тижні теми І  ІІ  ІІІ  ІV V  VI
1
5 5  
3    
   
 Кількість працівників за фактом після оптимізації  

Правила побудови мережевого графіка:

1. графік повинен бути побудований без зайвих перетинів;

2. стрілки повинні бути спрямовані зліва на право;

3. неповинно бути «тупикових» подій крім завершальних, т. Е. З яких не виходить ні одна робота.

4. неповинно бути подій в які не входить жодна робота, крім вихідного;

5. на графіку неповинно бути замкнутих контурів, т. Е. Шляхів сполучення деяких подій з ним же самим;

6. повинна дотримуватися послідовність нумерації подій;

7. не можна позначати різні події однаковим символом;

8. критичний шлях повинен бути виділений.

Порядок робіт (послідовність дій) при СПУ:

1. формулюється перелік дій та робіт;

2. визначається раціональне, технологічне (логічне) послідовність робіт і їх взаємозалежність;

3. в кожній роботі встановлюється тривалість виконання (тимчасова оцінка) і визначаються витрати трудові та матеріальні;

4. визначається відповідальність старанність для кожної роботи;

5. будується мережевий графік;

6. розраховується критичний шлях, резерв часу;

7. оптимізація мережного графіка за часом і витратами. Перш за все для оптимізації мережевого графіка аналізується можливість скорочення тривалості робіт лежать на критичному шляху;

8. визначається критичний шлях по оптимизационним характеристикам. Процедура оптимізації повторюється поки не буде отримано потрібний результат або стане очевидна неможливість скорочень;

9. здійснюється розрахунок календарних термінів виконання робіт і настання подій. Створюється директивний документ, план-графік проведення робіт, його розсилають відповідальним виконавцям, починається виконання робіт.

Тема 2: Реклама в індустрії туризму «-- попередня | наступна --» Розрахунок параметрів мережного графіка по мережевий моделі
загрузка...
© om.net.ua