загрузка...
загрузка...
На головну

Генератори RC-типу

автогенератори

В генераторах RC-типу для забезпечення заданої частоти f0 синусоїдальних коливань використовують різні RC-ланцюга, який має найбільший коефіцієнт передачі на резонансній частоті f0. При цьому f0 визначається рівнянням

f0 = 1 / (2?RC)

Для створення генераторів низької частоти зазвичай використовують ІОУ, як ланцюга ПОС у яких встановлюють RC-ланцюга.

На малюнку 70 наведена схема синусоидального генератора. Для виконання балансу фаз необхідно, щоб в підсилювачі зсув по фазі був ? = 0, а для виконання балансу амплітуд необхідно встановити коефіцієнт підсилювача К = 1 / ? = 3. Для забезпечення зсуву по фазі ? = 0, ланцюг ПОС підключена між виходом підсилювача і його неінвертірующего входом. Необхідний коефіцієнт посилення задається за допомогою ланцюга ООС на резисторах R1, R2.

Малюнок 70 - Схема RC-генератора

У ланцюг ПОС генератора включають RC-ланцюга, що представляють собою частотні фільтри. Частотний фільтр - Це пристрій, що пропускає сигнали в певному діапазоні частот і не пропускає в чи не цього діапазону. При цьому по ланцюгу зворотного зв'язку на вхід підсилювача повертається, а значить і посилюється лише певна частота або смуга частот.

На малюнку 71 зображені типи частотних фільтрів і їх АЧХ. Залежно від виду АЧХ фільтри підрозділяють на чотири типи:

- Фільтри нижніх частот (ФНЧ);

- Фільтри верхніх частот (ФВЧ);

- Смугові частотні фільтри (ПЧФ);

-заграждающіе частотні фільтри (ЗЧФ).

Фільтри характеризуються частотою зрізу fc, А смугові і заграждающие фільтри характеризуються також шириною смуги пропускання у ПЧФ або шириною смуги непропусканія (затримання) у ЗЧФ.

Малюнок 71 - Типи частотних фільтрів і їх АЧХ

Для розвитку процесу самозбудження генератора необхідно вибрати До трохи більше 1 / Y = 3. Тоді, при підключень генератора до джерела живлення, найменші коливання на частоті f0 через ланцюг ПОС будуть надходити на неівертірующій вхід ІОУ. А так як К> 1 / Y, то ці коливання будуть посилюватися підсилювачем трохи більше, ніж послаблюватися ланцюгом ПОС.

Тому, з кожним циклом коливання на частоті f0, Амплітуда коливань буде зростати, як це показано на рис. 72. При досягненні амплітудою величини напруги насичення Uнас за рахунок нелінійності амплітудної характеристики коефіцієнт посилення стає К = 3 і на виході генератора будуть сталі коливання частотою f0 і постійної амплітуди Um = Const.

Малюнок 72 - Тимчасова діаграма збудження генератора

Генератори з незалежним зовнішнім збудженням (виборчі підсилювачі) «-- попередня | наступна --» Короткий конспект лекцій
загрузка...
© om.net.ua