загрузка...
загрузка...
На головну

Це напівпровідникові діоди, зворотний струм яких управляється за допомогою світлового потоку

фотодіоди

Пристрій фотодіода аналогічно звичайному діоду, але забезпеченого вікном з одного боку p-n-переходу.

Малюнок 33 - Схема включення і ВАХ фотодіода

Фотодіод працює при зворотному зміщенні p-n-переходу. При висвітленні фотодіода в області p-n-переходу, генеруються додаткові електрони і дірки, і зворотний струм через перехід збільшується.

Фотодіод, що працює в генераторному режимі, називається фотоелементом. Він перетворює світлову енергію в електричну. ЕРС між висновками фотодіода створюється за рахунок поділу виникають носіїв заряду електричним полем переходу. Виникає ЕРС досягає 0,9В.

У порівнянні з фоторезисторами, фотодіоди є більш швидкодіючими, але мають меншу чутливість і сильнішу залежність від температури.

Це напівпровідникові прилади, опір яких змінюється під дією світлового потоку. «-- попередня | наступна --» Це прилади, які перетворюють електричні сигнали в оптичні і передають цю енергію індикаторами або фотоелектричним перетворювачів.
загрузка...
© om.net.ua