загрузка...
загрузка...
На головну

Беспереходние напівпровідникові прилади

Напівпровідниковими приладами називаються прилади, дія яких заснована на використанні властивостей напівпровідників. На основі беспереходних напівпровідників виготовляються напівпровідникові резистори:

лінійний резистор - питомий опір мало залежить від напруги і струму. Використовується в інтегральних мікросхемах.

варистор - Опір залежить від прикладеної напруги, має лінійну ВАХ.

терморезистор - Опір залежить від температури. Розрізняють два типи: термистор (Зі збільшенням температури опір падає) і позистора (Зі збільшенням температури опір зростає).

фоторезистор - Опір залежить від освітленості (випромінювання).

тензорезистор - Опір залежить від механічних деформацій.

Перехід метал - напівпровідник

У напівпровідникових приладах крім контактів з електронно-дірковий переходом застосовуються також контакти між металом і напівпровідником. Процеси в таких переходах залежать від так званої роботи виходу електронів, т. Е. Від тієї енергії, яку повинен затратити електрон, щоб вийти з металу або напівпровідника. Чим менше робота виходу, тим більше електронів може вийти з даного тіла. Розглянемо процеси в різних металлополупроводнікових переходах (рис. 9).

Якщо в контакті металу з напівпровідником n-типу (рис. 9, а) робота виходу електронів з металу Aм менше, ніж робота виходу з напівпровідника Ап, То буде переважати вихід електронів з металу в напівпровідник. Тому в шарі напівпровідника біля кордону накопичуються основні носії (електрони), і цей шар стає збагаченим, т. Е. В ньому збільшується концентрація електронів. Опір цього шару буде малим при будь полярності прикладеної напруги, і, отже, такий перехід не володіє випрямляючих властивостями. Його називають невипрямляющімі (омічним) контактом.

Малюнок 9 - Контакт металу (М) з напівпровідником

Подібний же невипрямляющімі перехід виходить в контакті металу з напівпровідником р-типу (рис. 9,6), якщо робота виходу електронів з напівпровідника менше, ніж з металу (АП M). В цьому випадку з напівпровідника в метал йде більше електронів, ніж у зворотному напрямку, і в прикордонному шарі напівпровідника також утворюється область, збагачена основними носіями (дірками), що має малий опір. Обидва типи невипрямляющімі контактів широко використовуються в напівпровідникових приладах при влаштуванні висновків від n- і р-областей. Для цієї мети підбираються відповідні метали.

Інші властивості має перехід, показаний на рис. 9, ст. Якщо в контакті металу з напівпровідником n-типу Ап <АМ, То електрони будуть переходити головним чином з напівпровідника в метал і в прикордонному шарі напівпровідника утворюється область, збіднена основними носіями і тому має великий опір. Тут створюється порівняно високий потенційний бар'єр, висота якого буде істотно змінюватися в залежності від полярності прикладеної напруги. Такий перехід має випрямляють властивостями.

Моделі решіток домішкових напівпровідників «-- попередня | наступна --» напівпровідникові діоди
загрузка...
© om.net.ua