загрузка...
загрузка...
На головну

Номенклатура об'єктів обов'язкової сертифікації і перелік обов'язкових вимог встановлюються на державному рівні управління

Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою заявника, При цьому нормативний документ, на відповідність яким здійснюються сертифікаційні випробування, вибирається, як правило, заявником. Добровільна сертифікація продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, не може замінити обов'язкову сертифікацію такої продукції.

Обов'язкова і добровільна сертифікація проводяться за участю третьої сторони - особи або органу, визнаних незалежними ні від виробника (перша сторона), ні від споживача (друга сторона).

Акредитація - Це офіційне визнання того, що випробувальна лабораторія (орган із сертифікації) компетентна здійснювати конкретні випробування чи конкретні типи випробувань.

Останнім часом все більш організовані форми набуває найстаріший вид підтвердження відповідності - «самосертификация», яка в різних країнах і системах може називатися «заява постачальника», «заява-декларація», «заява виробника про відповідність», «декларація про відповідність» і т . п.

Ухвалення декларації про відповідність означає, що виробник (постачальник) під свою особисту відповідальність заявляє про те, що продукція відповідає вимогам конкретного нормативного документа.Декларація про відповідність, прийнята в установленому порядку, реєструється в одному з акредитованих органів по сертифікації і має юридичну силу нарівні з сертифікатом відповідності.

Однак слід мати на увазі, що постачальники, сертифікують свою продукцію шляхом опублікування заяви про відповідність, не позбавлені контролю, як державних органів, так і громадських організацій.

Системи сертифікації повинні розроблятися відповідно до видів продукції, Технологією її виготовлення, з вимогами, що пред'являються до неї покупцями і існуючим законодавством.

Система сертифікації однорідної продукції - Система сертифікації, поширенням ється на види продукції, послуг, об'єднані за ознаками спільності призначення, характеру вимог, загальними правилами і процедурами сертифікації.

Система сертифікації механічних транспортних засобів і причепів

· Національний орган по сертифікації;

· Центральний орган по сертифікації механічних транспортних засобів і причепів;

· Органи з сертифікації;

· Випробувальні лабораторії (центри);

· Виробники (продавці) продукції.

Одна або кілька систем сертифікації однорідної продукції утворюють загальну систему сертифікації однорідної продукції, і сукупність всіх цих систем - національну систему сертифікації. Малюнок --- в конспект

Структура національної системи сертифікації

схеми сертифікації

Велика розмаїтість видів продукції зумовлює необхідність встановлення певного однаковості правил і процедур сертифікації, які забезпечували б взаємне визнання результатів сертифікації, проведеної в різних системах і різними органами з сертифікації.

схема сертифікації - Це набір певних дій, здійснюваних органом по сертифікації під час проведення сертифікації і в період випуску певного виду сертифікованої продукції.

Обидві схеми --- в конспект

Сертифікація в перекладі з латинської означає «зроблено вірно». «-- попередня | наступна --» Схеми сертифікації робіт і послуг
загрузка...
© om.net.ua