загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття про план і карті

Топографічні плани і карти

При зображенні ділянки земної поверхні радіусом до 10 км його проектують на горизонтальну площину. Отримане горизонтальне прокладання ділянки в зменшеному вигляді наносять на папір. Таким чином, креслення, дає в подібному зменшеному вигляді зображення горизонтального прокладання ділянки місцевості, називається планом. При зображенні на площині значних територій проектування їх виробляють на сферичну поверхню, яку потім розгортають у площину. У цьому випадку ділянки місцевості зображуються з певними спотвореннями. Для зменшення цих спотворень застосовують спеціальні методи побудов, звані картографічними проекціями. У вибраній проекції за певними математичними законами будують географічну сітку меридіанів і паралелей, звану картографічної сіткою, всередині якої мають у своєму розпорядженні зображення елементів місцевості - контурів і рельєфів. Така побудова називається картою. Таким чином, карта - це зменшене зображення на площині значного ділянки земної поверхні, отримане з урахуванням кривизни Землі. Плани і карти із зображенням на них контурів рельєфу і місцевості називаються топографічними, плани із зображенням тільки контурів називаються ситуаційними або контурними.

Для побудови лінійного масштабу викреслюють пряму лінію і ділять її на ряд рівних відрізків, званих підставою масштабу. Зазвичай підставу масштабу роблять рівним 2 см. Крайній лівий відрізок ділять додатково на 10 частин. Кінці відрізків підписують кількістю метрів або кілометрів на місцевості, в відповідним в даному масштабі відстані даного штриха від нульового. За нульовою штрих приймають правий кінець першого відрізка. На рис.6, а зображений лінійний масштаб для чисельного масштабу 1: 10000.

За критерій точності, з якою можна визначити довжини ліній, користуючись поперечним масштабом (рис. 6,в), Береться величина, рівна 0,1 мм, що відповідає найменшій відстані, розрізняють неозброєним оком. Відстань на місцевості, відповідне в заданому масштабі 0,1 мм на карті, називається точністю масштабу. Отже, на карті масштабу 1: 10000 можна відкладати і вимірювати відстані з точністю 1 м.

Топографічні плани створюються у великих масштабах, а саме: 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 і 1: 5000. Ці плани призначаються для складання генеральних планів, технічних проектів і робочих креслень при будівництві різних інженерних споруд.

Карти за масштабами поділяються на великомасштабні - 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, середньомасштабні - 1: 200 000, 1: 300 000 і 1: 500 000, і дрібномасштабні, починаючи з 1: 1 000 000.


Мал. 6. Масштаби: а - лінійний; в - поперечний.

ПОНЯТТЯ Про неравноточних ВИМІРАХ «-- попередня | наступна --» Геодезичні роботи при експлуатації будівель і споруд.
загрузка...
© om.net.ua