загрузка...
загрузка...
На головну

І ВНУТРІШНІМИ КУТАМИ ПОЛІГОНА

І зворотний азимут, дирекційний кутами

ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПРЯМИМИ

Зв'язок між істинними і магнітними азимутами

Для визначення магнітного меридіана в геодезії застосовують спеціальний прилад, званий буссолью. За допомогою буссоли можна визначити магнітні азимути і румби. Буссоль складається з круглої коробки, в якій знаходиться кільце з градусними поділками, підписаними через 10О. У центрі коробки на шпилі вільно обертається магнітна стрілка, яка показує напрямок магнітного меридіана. Буссоль застосовується в комплекті геодезичних приладів, але може застосовуватися і як самостійний прилад при найпростіших зйомках.

Для переходу від магнітного азимута до істинного потрібне знання величини і назва відміни магнітної стрілки. Відхилення буває як східним, так і західним. Величина і назва магнітного відхилення, тобто різниця між напрямком магнітної стрілки і істинним меридіаном визначається по топографічній карті.

А = Ам+ ?в;}

А = Ам-?з,

Схиляння магнітної стрілки визначається станом геомагнітного поля, яке змінно в часі і просторі. На території Росії можливо максимальне добове зміна схиляння до 15 хвилин. Не можна користуватися магнітною стрілкою в районах магнітних аномалій.

Азимут А напрямку PQ називається прямим, а протівоположного- зворотним (рис. 9. а):

(9)

Прямий і зворотний азимути однієї і тієї ж лінії в різних її точках відрізняються між собою на 180 ° + у. Прямий і зворотний румби мають протилежні назви і відрізняються на величину у зближення меридіанів. Прямий і зворотний дирекційні кути однієї і тієї ж лінії відрізняються між собою на 180 ° (рис. 9,6). Зворотний дирекційний кут

(10)

Прямий і зворотний румби, обчислені по дирекційний кутах відрізняються тільки протилежним назвою. Якщо відомі кут дирекції cti лінії АВ і внутрішній кут р (рис. 9, в), то дирекційний кут лінії ВС

(11)

т. е. дирекційний кут лінії подальшої дорівнює дирекційного-ному кутку лінії попередньої плюс 180 ° мінус кут вправо по ходу лежить. Якщо результат перевищить 360 °, то з нього слід відняти 360 °. Наприклад, ai = 260 °, 0 = 50 °, то а2 = 260 ° ++ 180 ° -50 ° -360 ° = 30 °. Якщо в полігоні виміряні всі кути і дан дирекційний кут вихідної сторони, то дирекційні кути всіх наступних сторін обчислюються по викладеному вище правилу.


Мал. 9. Залежність між прямими і зворотними азимутами, дирекційний кутами і внутрішніми кутами полігону

Азимути, дирекційні кути і румби «-- попередня | наступна --» Арифметичної середини. Середньою квадратичною помилкою. ГРАНИЧНА І ВІДНОСНА ПОМИЛКИ
загрузка...
© om.net.ua