загрузка...
загрузка...
На головну

Абсолютні і відносні висоти точок земної поверхні

Абсолютною висотою точки земної поверхні називається відстань цієї точки по прямовисній лінії до рівневої поверхні, яка приймається за початок відліку. Чисельне значення висоти точки на поверхні називається відміткою. У Російській Федерації за нульовий рівень прийнята поверхню Балтійського моря в районі Кронштадта.

Можна вимірювати відстань від точки поверхні землі не до рівня моря, а до рівня іншої поверхні. В цьому випадку відмітка називається умовною.

величини Aa = Ha и Bb = Hb (Див. Малюнок) є абсолютні висоти точок А і В земної поверхні.

Відстань від точки земної поверхні по прямовисній лінії до рівневої поверхні, проведеної через іншу точку, називається відносною висотою або перевищенням однієї точки над іншою. Перевищення може мати знак плюс або мінус, залежно від положення обумовленої точки. Якщо обумовлена точка знаходиться вище по відношенню до іншої, то перевищення позитивне, а якщо нижче, то негативне.

 Мал. 5,Висоти точок А і В земної поверхні.

Поняття географічних, прямокутних і полярних координат «-- попередня | наступна --» Вплив кривизни землі на визначення горизонтальних і вертикальних відстаней.
загрузка...
© om.net.ua