загрузка...
загрузка...
На головну

Геодезичні роботи при перенесенні проектів будівель на місцевість

геодезичні роботи.

Суть розбивочних робіт, або перенесення проекту в натуру, полягає у визначенні та закріпленні на місцевості точок і ліній, які визначають планове і висотне положення будівлі або споруди на місцевості. Геодезичні роботи включають в себе перенесення на місцевість відповідних кутів, а також довжин ліній, точок із заданою відміткою і площин заданих ухилів. З метою перенесення проекту будівель і споруд на місцевість при проектуванні складаються спеціальні геодезичні креслення, на яких представляють всі дані, необхідні для перенесення проекту в натуру.

Перенесення на місцевість проектного горизонтального кута. Перенесення або розбивка в натурі проектного горизонтального кута полягає у визначенні та закріпленні на місцевості напрямку, що утворює з вихідним напрямком кут, рівний проектному кутку. Припустимо, що необхідно побудувати кут ? в точці N вправо від лінії NM. Для виконання побудови кута потрібно встановити теодоліт в робоче положення в точці N. Після установки теодоліта поєднують алидаду з німбом на нульовому відліку. Далі закріплюють алидаду і орієнтують зорову трубу при закріпленої алидаде за допомогою лімба по лінії NM при правому або лівому положенні вертикального кола теодоліта. Після орієнтування зорової труби у напрямку лінії NM закріплюють лімб кутомірного кола, открепляют алидаду і відкладають на лімбі заданий кут. Після цього на місцевості способом звичайного провешивания намічають точку А1. Далі цей же кут будують таким же шляхом, але при протилежному положенні вертикального кола теодоліта і на місцевості отримують точку А2, Розташовану поруч з точкою А1. Відстань між точками А1 і А2 ділять навпіл, отримуючи точку А.

Мал. Схеми перенесення на місцевість проектного кута

Таким шляхом можна отримати на місцевості кут ? з урахуванням можливої коллимационной помилки теодоліта. При побудові кута ? в точці М вліво від лінії MN перед виконанням побудови суміщають алидаду з німбом на відліку, що дорівнює проектному кутку. Далі орієнтують зорову трубу теодоліта по лінії MN. Після цього открепляют алидаду і при закріпленому лімбі поєднують алидаду з нульовим відліком лімба. Далі за аналогією з допомогою провешивания отримують точку В1. Потім, за аналогією з побудовою правого кута, тобто при протилежному положенні вертикального кола теодоліта, отримують на місцевості точки В2 і В. Таким шляхом будується кут ? при точці М вліво від лінії MN. Правильність побудови кутів перевіряють за допомогою їх подальшого вимірювання способом прийомів або повторень. Іноді виникає потреба побудови горизонтального кута на місцевості з підвищеною точністю. Для цього будують кут при одному положенні вертикального кола теодоліта. Після цього вимірюють побудований кут кілька разів і розраховують його більш точне значення, як середнє арифметичне з цих вимірів. Далі, знаючи відстань d від точки М до точки В, яке є в проекті, обчислюється лінійна поправка x, яка відкладається від відповідної точки перпендикулярно лінії МВ

Проектування горизонтальної і похилої майданчиків. «-- попередня | наступна --» Перенесення на місцевість проектної лінії.
загрузка...
© om.net.ua